Dzisiejszy dzień to kolejny dzień szkoleniowy. Tym razem zgłębialiśmy strategie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi dzieci ze spectrum autyzmu. Szkolenie prowadził Krzysztof Tokarski, psycholog, specjalizujący się m. in w tematyce autyzmu, znany z licznych wystąpień szkoleń- także w sieci. Tego dnia odbyły się superwizje w klasach, a pozyskane wnioski z obserwacji specjalisty były podstawą do dostawania szkoleniowej rady do potrzeb naszej placówki. Odbyły się dziś także spotkania z rodzicami dzieci. Szkoleniowiec znalazł także czas na indywidualne konsultacje. To był intensywny dzień ale bardzo wartościowy. Jutro wracamy do pracy z nową wiedzą, licznymi wskazówkami do działania 😊

#SP1 #Jedynka #Szkolenie