Nasza szkoła realizuje program: " Upright"- obecnie są nim objęci uczniowie klasy 6 "a"

Czym jest Upright"?

Jest to powszechny profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności wdrażany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków ( realizowany był w 17 szkołach europejskich).

Program obejmuje uczniów w wieku 12-14 lat, będących w okresie dorastania, którzy mają możliwość uczenia się różnych umiejętności i strategii pozwalających im zrozumieć siebie, swoją rodzinę i przyszłość, by nabyć kluczowe umiejętności, by racjonalnie radzić sobie np. ze ze stresem.

Program UPRIGHT obejmuje cztery bloki tematyczne:

1. UWAŻNOŚĆ

2. RADZENIE SOBIE

3. SKUTECZNOŚĆ

4. UCZENIE SIĘ KOMPETENCJI SPOŁECZNO - EMOCJONALNYCH

W ramach powyższych zagadnień uczniowie nabywają 14 umiejętności (m.in. rozwiązywanie konfliktów, asertywność, samokontrola, odpowiedzialność, odporność emocjonalna i społeczna).

Do końca roku szkolnego przewidujemy 18 lekcji prowadzonych przez pedagoga, pedagogów specjalnych, wychowawców klas i nauczycieli uczących i psychologa. Realizacja programu jest zaplanowana na dwa lata.

Informacje o programie w załącznikach.

https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Zdrowie/2022/Upright_nowe_05.2022/Wprowadzenia_przed_wdrozeniem.pdf

https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Zdrowie/2022/Upright_nowe_05.2022/WB4US-DobrostanDlaNas-podrecznikdlarodzin-www.pdf