W trakcie realizacji projektu „ EKOPRACOWNIA- zielone serce szkoły” wielokrotnie zajmowaliśmy się problematyką zanieczyszczeń powietrza: ich przyczynami, skutkami i sposobami ochrony przed nimi. Prowadziliśmy również monitoring czystości powietrza za pomocą porostów nadrzewnych. Typ plechy porostów, rosnących na korze drzew, pokazuje nam poziom zanieczyszczeń powietrza SO2  na danym terenie. Do takiej oceny służy skala porostowa. Na jej podstawie wyróżnia się 7 stref zanieczyszczeń powietrza: 1. stopień to tzw. Pustynia porostowa ( powietrze bardzo silnie zanieczyszczone, brak porostów nadrzewnych), strefa 7. to powietrze praktycznie nieskażone.

Badania prowadziliśmy w Miliczu ( okolice SP1),pobliskich miejscowościach, w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego i Karkonoskim Parku Narodowym. Wnioski, do których doszliśmy:                                              

-w okolicach naszej szkoły obserwuje się porosty o plesze listkowatej (strefa 3. lub na granicy 3./4.) lub porosty proszkowate( strefa 2.)

- powietrze bardzo silnie zanieczyszczone oraz silnie zanieczyszczone,

-podobne strefy obserwuje się poza Miliczem oraz w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego i Karkonoskim Parku Narodowym- w badanym obszarze.

     W trakcie wycieczki do Ustronia klas 6a,6c i 5b,postanowiliśmy sprawdzić stan czystości powietrza  za pomocą skali porostowej oraz przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe wody w ramach realizacji projektu „EKOPRACOWNIA- zielone serce szkoły. Dlatego na wyjazd zabraliśmy walizki EkoBadacza oraz skale porostowe.

   Analizując stan powietrza za pomocą skali porostowej, stwierdziliśmy że w badanym obszarze występuje strefa 2. oraz 3., czyli stwierdza się obecność porostów skorupiastych i listkowatych ( strefy w pobliżu miast i parki).

     Podczas analizy wody badaliśmy pH ( również wody kranowej), obecność azotynów i żelaza. Nasze wnioski są następujące: w badanych próbkach pH wynosi od 7 do 7,6 ; nie stwierdziliśmy również obecności azotynów i żelaza.   

19.04 klasy trzecie uczestniczyły w niezwykłych warsztatach z suchego lodu. Po przedstawieniu, które uczniowie obejrzeli z ogromnym zaciekawieniem, sami wykonywali doświadczenia, tworząc chmury i bańki.

"LABORATORIUM"-zajęcia w ramach PROJEKTU EKOPRACOWNIA: zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie koła ekologicznego, w ramach realizacji projektu "EKOPRACOWNIA-ZIELONE SERCE SZKOŁY ",zapoznawali się z przykładami zanieczyszczeń powietrza, organizmami wskaźnikowymi, skalą porostową. Warsztaty mają na celu nabycie umiejętności oceny stanu czystości powietrza z wykorzystaniem porostów, wzrost świadomości dotyczącej naszych działań na otaczające środowisko. Dzięki zajęciom, uczniowie znają przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza oraz wiedzą, jak im zapobiegać. Kolejne warsztaty odbędą się już w terenie.

 Klasa 5b wzięła udział w warsztatach pt."Życie w kropli wody". Zajęcia prowadzone były w ramach projektu "Ekopracownia". Oprócz badania właściwości wody, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z organizmami żyjącymi w środowisku wodnym, niewidocznymi gołym okiem.

EKOPRACOWNI W ramach realizacji projektu "EKOPRACOWNIA " kolejni uczniowie, tym razem klasy 6b, poznawali właściwości wody, np.badali rozpuszczalność wybranych substancji oraz napięcie powierzchniowe. Zajęcia miały na celu uświadomienie znaczenia wody dla środowiska oraz organizmów żywych.

"CO W WODZIE PISZCZY"-Wodne warsztaty w ramach projektu "EKOPRACOWNIA " Uczniowie koła ekologicznego brali udział w zajęciach "Co w wodzie piszczy". Celem zajęć było zapoznanie się mikroorganizmami żyjącymi w wodzie słodkiej.

"WODNE EKSPERYMENTY"-ZAJĘCIA W EKOPRACOWNI "Wodne eksperymenty "-tym razem w ramach realizacji projektu "EKOPRACOWNIA" w zajęciach brała udział klasa 6a. Uczniowie badali właściwości wody, rozpuszczalność różnych substancji, napięcie powierzchniowe.