Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 

L.p. s. Zuzanna J. Domańska A. Pietrzak B. Stefańska E. Szyszka
1. świetlica wyłączona- uczniowie do czytelni 2 def – na 8.45 1b – J. Dera 3a – na 8.45
2. 2f – M. Dzielicka za 7a 3bd - czytelnia
3. 3c – A. Sip* 2d – M. Maciejewska* 3bd – R. Antkowiak* 2f – K. Piosik za 7a
4. 2b – A. Gębala*  
5.

3a – E. Herl

za 7 lekcję

3b –

M. Szmajdzińska za 7a            

6.

2d – gr 2/2 informatyka –świetlica

2d gr ½ - do domu

7b - E. Herl za 7a 2f – do domu
7. 3d – do domu świetlica wyłączona- uczniowie do czytelni
8.

Z uwagi na wycieczkę do Ustronia od poniedziałku do czwartku - łączenie klas VII- 7a dołączy do klasy 7b- plan na stronie oraz obok zastępstw

 

L.p. A. Sip

W.

Świrkowicz

D. Żołdak A. Ozga – II i III klasy dziewczynki mają WDŻ w tym tygodniu E. Szyszka
1.
2.
3. 3c – J. Domańska* 7ab-A. Gębala*
4. 3c – R. Boruta* 2abc- K. Mellem* 2f –B. Nawrot*
5.

7ab- K.Mellem* 3bd- A. Andruszczyszyn*
6. 2b- do domu
7. 2f- chłopcy do domu
8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępstwa na dyżurach: W. Świrkowicz ( za halą) - 4 R. Boruta, 5 – J. Domańska;

D. Żołdak (3,4) – K. Mellem

E. Szyszka- 3- A. Gębala, 4- I. Jaworska, 5- A. Andruszczyszyn

 

L.p. A. Sip R. Korzeniowska

W.

Świrkowicz

D. Żołdak A. Ozga – II i III klasy dziewczynki mają WDŻ w tym tygodniu W. Wrona B. Jarczewska E. Szyszka
1. 4a –na 8.45 3a – na 9.40 3d – na 9.40 1b – B. Stefańska*
2.

2f –

A. Andruszczyszyn *

3.

3c –

M. Dzielicka*

7ab- biblioteka
4.

7ab –

K. Mellem*

2b- M. Wozińska*
5.

3a – E. Herl za piątek 7 lekcję

7ab –

K. Mellem( za świetlicę)

2b – J. Domańska* 3a- A. Andruszczyszyn Łączenie
6. 4c- chłopcy do domu 7b - do domu
7. 3c – do domu 3b- chłopcy do domu 7a – B. Nawrot łączenie
8. 7a- chłopcy do domu