Ł.Filipiak D.Kapuścińska A.Kołodziejczyk-Ozga A.Wojtera
1        
2 3a- K.Chołodecka za 4b   6c- A.Gębala*  
3 5a-A.Wojtera za 4a   6c- R.Grudkowska-Antkowiak za 5c 4a- A.Pietrzak ( złączenie grup-kl.4a i 4b)
4 1b- K.Potocka* 7ab- T.Nowakowski za 5c 4a-A.Gębala ( klasa 4a i 4b)  
5        
6        
7        

Wyjazd na musical do Krotoszyna ( od 2 do 4 lekcji)

kl.1a-p.F.Kucharska-Rejman;

kl.1c-p. A.Kazimirska,

kl.3b-p.J.Pachurka;

4a( 14 osób)-p.A.Ozga,

kl.4b ( 15 osób)-p. Ł.Filipiak,

5a ( 6 osób)-p.R.Korzeniowska,

kl 5c ( 21 osób)+kl. 6a ( 8 osób)-p.E.Szyszka;

Uczniowie z klasy 4a dołączą do klasy 4b;

Program profilaktyczny DEBATA dla klas VI-VIII-sala konferencyjna: 2,3 lekcja-klasa 7a; 4,5 lekcja-7b;

Dyżury za: Ł.Filipiaka (4) T.Nowakowski

               Za A.Ozgę- (2) B.Jarczewska, (3) A.Wojtera, (4) K.Jóżefiak