E. Gadziemska

0- A. Majchrzak*

1.
2
3.
4. Obiad- D. Żołdak
5.
6. świetlica- B. Batora*
7. świetlica- B. Batora?
8. świetlica K. Vogt 1,5*

Konkurs „zDolny Ślązak” biologia 3l. ( rozpoczęcie godz. 10:00) sala konferencyjna – opieka p. Szumna

                                         chemia 4l. ( rozpoczęcie godz. 11:00)- sala konferencyjna- opieka p. Loret

Warsztaty kulinarne: klasy 3a, 2b- 8:00- 9:30; klasy 1a, 2a- 9:30-11:00, klasy 3c, 1c-11:00- 12:30

Klasa 8b- 3l. spotkanie dotyczące skutków zażywania dopalaczy z pracownikiem Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej- sala nr 109- opieka ks. Michał

Zastępstwa na dyżurach za :