A.Kaczmarek

K. Józefiak

Zaj. projektowe odwołane

A. Sip

Zaj. z uczniem z Gruzji odwołane

Zaj. z uczniami z Ukrainy odwołane

A. Ozga

K. Vogt

Zaj. specj. i rew. odwołane

M. Piech M. Maciejewska A. Wojtera E. Janoś
1. 7a-na 2 lekcję 8b-na 2 lekcję 1b-W. Świątek * 1a-E. Gadziemska 5a- na drugą lekcję 3b-B. Stefańska (2) 2a- k. Potocka*
2 6a+ 6b- ks. Michał 5c-M. Dzielicka* 1b-K. Szumna* 2c-M. Kupis* 5a- B. Batora 8a-b. Jarczewska* 2a-M. Różańska
3. 8c-M. Dzielicka* biologia 5c-A. Pietrzak za 6b 1b-B. Jarczewska* 4a- B. Batora* Zaj. Ind. odwołane 2a- D. Kapuścińska*
4. 5b-R. Antkowiak* 4c-E. Szyszka* 7a-T. Nowakowski za 6b 1b-P. Urbański* 4a- B. Jarczewska* 2a- D. Kapuścińska*
5. Świetlica – E. Szyszka* 8a-M. Dzielicka za 6b
6. 8a-ks. Michał za 1l. Świetlica- F. Rejman za 6b
7. 7a-zwolniona Świetlica M. Kupis*

 

Trzydniowa wycieczka do Torunia: uczniowie, którzy nie uczestniczą z klasy 6b uczą się wg planu kl. 6a lub wg planu zastępstw doraźnych- opieka wychowawcy, A. Sip, A. Ozga

 

Zastępstwa za: A. Kaczmarek (2)M. Dzielicka        

za K. Vogt(0) W. Świątek, (1,2 ) A. Pietrzak (3)B. Jarczewska

Za A. Ozgę -(0)M. Kupis, (1)M. Dzielicka, (3)R. Antkowiak, (6)F. Rejman

Za M. Piech - (0,1)E. Gadziemska (2)M. Kupis

Za M. Maciejewską- (2,3,4) – nauczyciele pełniący dyżur na II piętrze

Za A. Wojterę – (0,1)-B. Stefańska

Za E. Janoś- (0,1)- b. Batora, (2,3) M. Różańska, (4)- nauczyciele pełniący dyżur na III p.

         A. Pietrzak – dyżury (4 i 5 ) – zmiana- obecnie na holu hali!