E. Gadziemska K. Vogt H. Pietrzak
1. 2b- M. Kupis* 7b- na 2 lekcję
2 2b-M. Kupis za zaj. rew. z 11.05
3. 2b-N. Loret
4.
5. 8a- okienko
6. 8b- okienko
7.
8.