Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 

LEKCJE SKRÓCONE do 30 min., przerwa do 5min., długa do 15min

 
L.p. B. Nawrot E. Patkowska J. Świrkowicz H. Pietrzak
1. 5c- gr. K. Vogt
2 4b- M. Wachowiak*
3. 7a- K. Piosik* 3e- do gr. p. Adamik
4. 3f- E. Szyszka* Kl V chłopcy do gr. p. Mellema
5. 7b- K. Józefiak
6. 3d- E. Herl za NI 8ab- do domu
7. 3c- gr. do domu 3c do domu
8. 8b- gr. do domu  
   


Zastępstwa na dyżurach za: p. Nawrot(0) E. Janoś, (1) M. Stepańczak , (2) M. Wachowiak, 

                                                   p. Świrkowicza (4) E. Szyszka, (6,7) K. Mellem