ZASTĘPSTWA 17.03. PIĄTEK

H. Pietrzak M. Piech A.Wojtera M. Maciejewska A. Ozga P. Defratyka Ł. Filipiak J. Świrkowicz A. Kaczmarek
1 8c-R. Korzeniowska* 1c- A. Kazimirska 2b-M. Różańska za (2) 4a-na 2 lekcję 3b- B. Stefańska* 6ab chł. na 2 lekcję 8b- na 2 lekcję
2 8b- R. Korzeniowska* 4a-A. Kazimirska 5a-A. Sip* 1c-M. Różańska 5b chł. do gr. p. Urbańskiego 6a- E. Szyszka*
3 8a- R. Korzeniowska* 6a-R. Antkowiak* 7a- B. Batora 5b- M. Różańska 5c dz. do gr. p. Urbańskiego 8a- T. Nowakowski*
4 7a-B. Batora 8c- A. Sip* 6a- P. Urbański* 2a-M. Różańska 6achł. do gr. p. Urbańskiego 4b- T. Nowakowski*
5 świetlica-E. Gadziemska* 5b-B. Batora 8ab- D.Kapuścińska* 1a-M. Różańska za(3) NI- odwołane
6 Świetlica- Świetlica- E. Gadziemska* 4a4c- do domu 8a- do domu
7 Świetlica- Świetlica- E. Gadziemska*
8-9. Świetlica- E. Gadziemska*(1,5h)

Etap szkolny Powiatowego Konkursu Fizycznego – 2 lekcja- sala konferencyjna- opieka p. Batora

Konkurs recytatorski poezji W. Szymborskiej- czytelnia- jury: p. Loret- Wiernasz, p. Ozga, p. Sip

Zastępstwa na dyżurach za: H. Pietrzaka (1-3) R. Korzeniowska

                                                  M. Piech(0)A. Kazimirska,(1) P. Urbański

                                                  A. Wojterę (0) M. Różańska (1) n-le dyżurujący na 3. piętrze

                                                  M. Maciejewską(0) n-le dyżurujący na 2. piętrze,(1)R. Antkowiak (2) E. Szyszka

                                                  P. Defratykę (5) D. Kapuścińska, (6) P. Urbański