Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 • 2019.jpg
 • 150721.jpg
 • 387884.jpg
 • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
 • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
 • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
 • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Świetlica szkolna  –  I semestr 2019/2020 od 16.09.2019r.

6,45-7,45

Poniedziałek

B.J.

Wtorek

B.J.

Środa

TN

Czwartek

TN

Piątek

TN

60min

1)

8,00-8,45

TN

TN

TN

TN

TN

 

8,45-8,55

TN

TN

TN

TN

TN

55 min

2)

8,55-9,40

TN

TN

     

45min

9,40-9,50

           

3)

9,50-10,35

           

10,35-10,45

           

4)

10,45-11,30

EG

EG

EG

EG

EG

45 min

11,30-11,50

Przerwa obiad

EG

 B.J.

EG

TN

EG

B.J.

EG

B.J.

EG

B.J.

20min

5)

11,50-12,35

EG

MK

TN

EG

TN

K.J.

EG

B.J.

 K.J.

EG

TN

K.Z.

EG

KV

B.J.

KJ zaj. taneczne

 

12,35-12,45

MK obiad

KJ obiad

KJ obiad

TN obiad

BJ obiad

55min

6)

12,45-13,30

EG

MK

B.J.

EG

K.Z.

TN

DŻ (AMS)

EG

B.J.

DŻ(kl.1)

K.J.

EG

K.Z.

TN

EG

KV

DŻ (kl.II)

K.J.

 

13,30-13,40

BJ obiad

TN obiad

KJ obiad

TN obiad

KJ obiad

55min

7)

13,40-14,25

B.J.(20 min)obiad

EG

TN

EG

TN

K.J.(20min)

EG

B.J.

EG

TN

EG

TN

DŻ (AMS)

 

14,25-14,30

         

50 min

8)

14,30-15,15

EG

TN

EG

TN

EG

 B.J.

EG

TN

DŻ(kl.V,VI)

EG

TN

45min

15.15 - 16.00

EG

EG

EG

EG

EG

45min

                              

K.Z.        Katarzyna Zakrzacka (3) -arteterapia                      

TN          Tomasz Nowakowski (20) – gry logiczne

K.J.         Katarzyna Józefiak (4) – zajęcia komputerowe, zajęcia czytelnicze

EG          Ewa Gadziemska – (26)- zajęcia plastyczno – techniczno - ruchowe

KV          Katarzyna Vogt (2) – zajęcia manualne

MK          Marta Kupis(2) - muzyczno - ruchowe                                  

B.J.          Beata Jarczewska(8) – zajęcia sportowe usprawniające rozwój fizyczny dzieci

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –

 Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 2. zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

Czytaj więcej: REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu