Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 • 150721.jpg
 • 387884.jpg
 • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
 • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
 • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
 • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

W świetlicy nie musi wiać nudą... Wystarczy tylko mieć dużo chęci do działania i głowę pełną pomysłów a można stworzyć cuda. Zobaczcie sami co w naszej świetlicy porabiamy.

"Moja rybka" - to tytuł konkursu plastycznego, który został przeprowadzony na zajęciach w świetlicy uczniowie wykonywali wyklejanki. Spośród wielu prac komisja konkursowa wybrała trzy najładniejsze i najstaranniej wykonane.
Wyniki konkursu:
1 miejsce Maja Drygas
2 miejsce Michalina Kamińska
3 miejsce Kalina Karbowska.
Serdecznie gratulujemy.  
 
Dnia 12 marca 2019r. odbył się pierwszy etap konkursu drużynowego pod hasłem: "Milicz moje miasto". Uczniowie musieli wykazać się znajomością zabytków oraz umiejętnością współdziałania w zespole układając rozsypankę obrazkową. 
Wyniki konkursu:
1 m. Tygryski 25 pkt. (5 pkt. zad. 1 i 20 pkt. zad. 2)
2 m. Donaty 19 pkt. (9 pkt. zad. 1 i 10 pkt. zad. 2)
3 m. Maliny MMMM 18 (3 pkt. zad. 1 i 15 pkt. zad. 2)
4 m. Roblox 16 (11 pkt. zad. 1 i 5 pkt. zad. 2)
Gratulujemy!
Drugi etap konkursu odbędzie się 19 marca na 7 lekcji. Serdecznie zapraszamy uczniów. Czekają na Was nowe ciekawe zadania. 
Organizatorzy konkursu: p. Katarzyna Józefiak i p. Ewa Gadziemska.

Rodzice!

Ze względu na termomodernizację budynku szkoły, która odbywa się na zewnątrz i wewnątrz budynku, wystąpią zmiany w przydziale gabinetów i świetlicy szkolnej.

18.12.2018r. – świetlica – gab.305

19.12.2018r. – świetlica – gab.307

20.12.2018r. – świetlica – gab.307

21.12.2018r. – świetlica – czytelnia

Gabinet 206 będzie gabinetem lekcyjnym.

Za utrudnienia od nas niezależne przepraszamy .

Dyrekcja szkoły

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –

 Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 2. zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

Czytaj więcej: REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu