UWAGA!

Z powodu nieobecności nauczyciela p. M. Dzielickiej dnia 24.11 ( czwartek) zajęcia projektowe: koło biologiczne w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

                                                                                                                          Asystent projektu

                                                                                                                       Aneta Florkowska- Sip

UWAGA!

Z powodu nieobecności nauczyciela p. K. Vogt dzisiejsze tj. 22.11. ( wtorek) zajęcia projektowe: koło plastyczne w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

                                                                                                                           Asystent projektu

                                                                                                                         Aneta Florkowska- Sip

UWAGA!

Z nieobecności nauczyciela p. M. Piech jutrzejsze tj. 22.11. ( wtorek) zajęcia projektowe z j. angielskiego dla klas1-3 w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

                                                                                                                          Asystent projektu

                                                                                                                       Aneta Florkowska- Sip

Kolejny bonus dla szkoły za udział w projekcie: „Wsparcie edukacji w szkołach Gminy Milicz”-

oprócz zajęć rozwijających i dydaktyczno- wyrównawczych, edukacyjnych warsztatów wyjazdowych szkoła doposażona została w pomoce dydaktyczne mające na celu uatrakcyjnienie zajęć.

Pomoce i materiały do matematyki

Tangram 28 el.

Zestaw przyborów geometrycznych Magnet na tablicę szkolną.

Pomoce do chemii Zestaw odczynników chemicznych dla szkoły podstawowej
Pomoce do zajęć przyrodniczych

Próbki gleb.

Zestaw do filtrowania wody.

Zestawy preparacyjne z tacką.

Pomoce i materiały do jęz. obcych

„Round Up3”- podręczniki.

Ilustrowane słowniki angielsko-polskie.

Gry do j. angielskiego na tablicę interaktywną.

Angielski dla dzieci 6-8 lat ( zeszyty od 1 do 10)

Pomoce do zajęć kreatywnych

Kuferki na cały rok, 107 el- zestaw- 2 szt.

Kuferki na cały rok 322 el- zestaw - 2 szt.

Pomoce do warsztatów ogólnorozwojowych

„Zasoby-Twoje kompetencje”- gra.

„Wielka domowa apteczka psychologiczna”.

„Emocje, komunikacja, akceptacja”.

„Nowe historyjki społeczne”.

                                                                                                                                                Niech służą!

                                                                                                                   Asystent projektu: A. Florkowska- Sip

Od września 2022r w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu realizowane są zajęcia pozalekcyjne” Laboratorium Chemiczne” w ramach projektu pn. „ Wsparcie edukacji w szkołach Gminy Milicz”.

 

Projekt pn. Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nr RPDS.10.02.01-02-0057/21

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020                

UWAGA RODZICE, UCZNIOWIE!

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu “Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nr RPDS.10.02.01-02-0057/21 ( szczegółowe informacje o projekcie w kolejnym dokumencie). W związku z tym trwa nabór na zajęcia rozwijające ( 5gr.), dydaktyczno- wyrównawcze ( 5 gr.), koła zainteresowań, ( 5 gr.) zajęcia ogólnorozwojowe z panią psycholog ( 1 gr.)- w sumie 16 zajęć po 30 godzin.

Atuty przystąpienia do projektu:

*mała liczebność – 8 osób, więc warto się śpieszyć z zapisem u poszczególnych nauczycieli. * wycieczki- najbardziej zaangażowani uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych wycieczkach edukacyjnych na terenie Dolnego Śląska.

* podniesienie kompetencji kluczowych, cyfrowych, emocjonalno- społecznych

Liczy się jednak obowiązkowość- uczestnik musi mieć co najmniej 85% frekwencji na zajęciach. Warunki uczestnictwa: wypełnienie przez rodzica dokumentacji projektowej ( (uczeń otrzyma od nauczyciela prowadzącego lub do pobrania ze strony szkoły ZAKŁADKA : Projekt: Wsparcie edukacji) .

Wykaz zajęć:

WYKAZ  ZAJĘĆ –dzień tygodnia, godzina lekcyjna, gabinet. PROWADZĄCY

Zaj. rozwijające matematyczne -kl. 8 gr.1

( poniedziałki )od 19.09.- 9.01. 2023r. gab. nr 2

8l. 14:25- 15:10

9l. 15:15- 16:00

Aneta Gębala

Zaj. rozwijające matematyczne- gr. 2

( czwartek) 7l.13:40- 14:25 sala nr 5 od 6.10. 2022r. do 25.05 2023r.

Renata Grudkowska- Antkowiak

Zaj. rozwijające z jęz. angielskiego kl. 6 – gr. 3

od 20.09. 2022r do 23.05. 2023r.( wtorek)   7 lekcja 13:40- 14:25 sala nr 6

Agnieszka Romanów-Kaczmarek

Zaj. rozwijające z jęz. angielskiego kl. 1-3

 gr.4  

od 11.10. 2022r. do 20.06. 2023r. (wtorek) 6l. godz. 12:45-13:30 sala nr 205

Monika Piech

Zaj. rozwijające TIK- gr. 5

od 28.09- 24.05 2023r. ( środa) 6l. 12:45- 13:30 sala  nr 304

Katarzyna Józefiak

Zaj. dyd.-wyrównawcze matematyczne- kl. 2

gr. 6

od 21.10. 2022r.- 16.06. 2023r. piątek 5l. 11:50-12:35 + 2 wtorki 6l. 12:45-13:30 gab. 307

Emilia Laskowska- Janoś

Zaj.  dyd.-wyrównawcze matematyczne -kl. 2

 gr. 7

od 12.10 2022r. do 31.05.2023r.( środa) 5l. sala 305

Joanna Pachurka

Zaj. dyd.-wyrównawcze przyrodnicze kl. 3– gr. 8

od 23.09. 2022r do 2.06.( piątek)      6l. sala nr 302

Beata Stefańska

Zaj. dyd.-wyrównawcze z j. angielskiego -kl. 4 gr. 9

od 15.09. 2022r. do 04.05 2023r.  (czwartek) 1l. 8:00- 8:45 sala nr 2

Edyta Stachowiak- Szyszka

Zaj. dyd.-wyrównawcze z j. angielskiego- gr. 10

od 26.09- 29.05. 2022r. (poniedziałek 7l.) 13:40-14:25           

sala nr 6

Anna Wojtera

Koło plastyczne kl. 1-3- gr. 11

Od 4.10. 2022r do 6.06. 2023 ( wtorek) 7l. od 13:40- 14:25

sala nr 201

Katarzyna Vogt

Laboratorium chemiczne- kl. 8 gr. 12

od 12.09. 2022r. do 23.01. 2023r.( poniedziałek) 8l.-9l. 14:30-16:05 sala nr 4

Krystyna Piosik
Laboratorium z fizyki- gr. 13 od 17.11. 2022r. do 23.03.2023r. ( wtorek i czwartek) 8l. wyjątek 17.11 ( 8-9l.) Renata Korzeniowska

Koło z geografii- kl. 5 gr. 14

Od 27.09.2022 do  4.04.2023.( wtorek) 7l. 13:40- 14:25 l. lub 7-8l 13:40-15:15 sala 101

Niektóre zajęcia będą trwały  dwie godz. lekcyjne:

4.10.2022 - wyjście do punktu informacji turystycznej

11.10.2022- Centrum Bioróżnorodności

25.10.2022 - park

15.11.2022-s.101

3.01.2023-s.101

14.03.2023-s.101

28.03.2023 - s.101/ wyjście w teren.

Katarzyna Chołodecka

Koło z biologii- kl. 5 -gr. 15

od 22.09.2022-20.04.2023 ( czwartek) 7l.  lub 7l/8l gab. 101

 wyjątek: 13.10.,20.04.- zajęcia terenowe: 7-8l.

22.09., 27.10. zajęcia będą trwały dwie godziny lekcyjne ( 7. oraz 8. lekcja)

Magdalena Dzielicka

Zajęcia ogólnorozwojowe- gr. 16

Zajęcia rozpoczną się od stycznia

Judyta Tokar

Więcej informacji udzielają nauczyciele bądź asystent projektu wicedyrektor

                                                                                             Aneta Florkowska- Sip

 ZAŁĄCZNIKI :

1.  Szczegółowy opis projektu

2.  Regulamin uczestnictwa i rekrutacji

3.  Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4.  Załącznik do deklaracji uczestnictwa

5.  Formularz zgłoszenia do projektu

6.  Zgody do Formularza rekrutacyjnego

7. Oświadczenie uczestnika projektu

8. Formularz zgłoszenia specjalnych potrzeb