UWAGA!

Z powodu nieobecności nauczyciela: p. Anny Wojtery dnia 20.03.2023r. (poniedziałek) zajęcia projektowe z jęz. angielskiego w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez nauczyciela i uczestników.

                                                                                                                                        

                                                                                                                            Asystent projektu

                                                                                                                       Aneta Florkowska- Sip

W miniony poniedziałek dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” 50 uczniów z kl. 8 i 6 pod opieką pań: Anety Florkowskiej-Sip, R. Korzeniowskiej i A. Romanów- Kaczmarek poszerzało swoją wiedzę z biologii, przyrody, chemii, geografii i fizyki, uczestnicząc w zajęciach warsztatowych w Centrum Wiedzy o Wodzie „Hydropolis”. Zagadnienia dotyczące cyklu hydrologicznego w prosty, a zarazem interesujący sposób zobrazowały uczniom obieg wody w przyrodzie, zapoznały z jego poszczególnymi etapami- od parowania przez powstanie chmur, aż po opad deszczu. Warsztaty miały głównie formę praktyczną, uczniowie pracując w grupach, badali glebę oraz sprawdzali, w jaki sposób człowiek przyczynia się do jej degradacji. Oprócz tego w trakcie wykonywania doświadczeń przemycanych było wiele ciekawostek o naszej planecie mających wydźwięk proekologiczny.


Następnie z przewodnikiem przemierzaliśmy zakamarki niezwykłego obiektu, jakim jest „Hydropolis”, oglądaliśmy interaktywne wystawy, która wzbudziły zainteresowanie uczniów, w szczególności stare urządzenia wykorzystywane dawniej do czerpania wody, zegary, pompy wodne. Niezwykle interesujące były dla uczniów również podświetlane mapy pokazujące ujęcie rzek, ścieków. Szczególne wrażenie wywarło podświetlenie zalanych obszarów Wrocławia podczas powodzi w 1997r.

Okazało się, że „Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw”.

Pełni wrażeń, nowych wiadomości, rozbudzeni naukowo i bardziej świadomi powróciliśmy do szkoły. Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody, biologii, ekologii, fizyki, chemii.

{gallery}2023/hydropolos{/gallery}

UWAGA!

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki w ramach projektu: „Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” prowadzone przez p. Emilię Laskowską- Janoś odrobione zostaną w najbliższy wtorek 14.03.2023r. na 6 lekcji w gab. nr 307.                                                                                                                                        

Asystent projektu

                                                                                                                          Aneta Florkowska- Sip

 

Różne owoce i warzywa są w stanie przewodzić prąd elektryczny. Sok, który się w nich znajduje jest elektrolitem. Oznacza to, że znajdują się w nim jony, które są nośnikami prądu. Podobne właściwości ma też na przykład woda z solą.

Przygotowaliśmy kilka owoców lub warzyw, które wykorzystujemy naszym domu. Były to m. in. : cytryna, pomarańcza, kiwi, jabłko pomidor i papryka (można je pokroić na mniejsze części). Dodatkowo potrzebne były ocynkowane i miedziane druciki 9 lub gwoździe). Do eksperymentu użyliśmy również woltomierza, na którym odczytywaliśmy wartość napięcia otrzymanego na naszej baterii.

Elektroliza wody

Elektroliza wody to proces rozkładu cząsteczki wody pod wpływem prądu elektrycznego na wodór i tlen.


Zestaw do elektrolizy
zbudowany jest: z kuwety z roztworem wody i soli, elektrod węglowych lub elektrod: cynkowej i miedzianej, przewodów elektrycznych, źródła prądu, odbieralnika np. żarówki albo diody.

Zestaw do eksperymentu domowego: to słoiczek i szklanka, tekturka o średnicy szklanki albo słoiczka z otworami o średnicy ołówka, 2 ołówki zaostrzone obustronnie, źródło prądu
( dwie baterie płaskie 4,5V lub jedna bateria 9V), dioda (np. z lampek choinkowych).
Oba zestawy widoczne na zdjęciach

 

Proces elektrolizy zachodzi w układach zawierających substancje zdolne do jonizacji, czyli rozpadu na jony i zachodzi z wymuszoną wędrówką jonów do elektrod zanurzonych
w substancji, po przyłożeniu do nich napięcia elektrycznego.

Elektroda naładowana ujemnie nazywana jest katodą, a elektroda naładowana dodatnio

Równanie elektrolizy wody

Elektroliza wody równanie sumaryczne:

       2 H2O → 2 H2 + O2

Reakcja elektrolizy wody

Elektroliza wody reakcja przebiegająca na elektrodach powoduje powstanie produktów tego procesu w postaci pierwiastków gazowych:
tlenu – na anodzie (+), a wodoru – na katodzie (-)

 

Projekt pn. Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nr RPDS.10.02.01-02-0057/21

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020                

UWAGA RODZICE, UCZNIOWIE!

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu “Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz” nr RPDS.10.02.01-02-0057/21 ( szczegółowe informacje o projekcie w kolejnym dokumencie). W związku z tym trwa nabór na zajęcia rozwijające ( 5gr.), dydaktyczno- wyrównawcze ( 5 gr.), koła zainteresowań, ( 5 gr.) zajęcia ogólnorozwojowe z panią psycholog ( 1 gr.)- w sumie 16 zajęć po 30 godzin.

Atuty przystąpienia do projektu:

*mała liczebność – 8 osób, więc warto się śpieszyć z zapisem u poszczególnych nauczycieli. * wycieczki- najbardziej zaangażowani uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych wycieczkach edukacyjnych na terenie Dolnego Śląska.

* podniesienie kompetencji kluczowych, cyfrowych, emocjonalno- społecznych

Liczy się jednak obowiązkowość- uczestnik musi mieć co najmniej 85% frekwencji na zajęciach. Warunki uczestnictwa: wypełnienie przez rodzica dokumentacji projektowej ( (uczeń otrzyma od nauczyciela prowadzącego lub do pobrania ze strony szkoły ZAKŁADKA : Projekt: Wsparcie edukacji) .

Wykaz zajęć:

PROJEKT nr RPDS.10.02.01-02-0057/21, pn. Wsparcie edukacji w szkołach gminy Milicz”.

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu w II półroczu

( w związku ze zmianą planu)

3

Rodzaj wsparcia Data realizacji wsparcia     Godziny w których wsparcie jest realizowane (od … do….) Nr grupy Dokładny adres realizacji wsparcia /gabinet Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia
Zaj. rozwijające matematyczne- gr.1- zaj. zakończone

Od 19.09 do

09. 01. 2023r. (poniedziałek)

8l.14:25- 15:10

9l.15:15-16:00

1

gab. nr 1 Aneta Gębala
Zaj. rozwijające matematyczne- gr. 2

Od 06.10.2022r. do 25.05. 2023r.

( piątek)

7l. 13:40-14:25 2 sala nr 5 Renata Grudkowska- Antkowiak
Zaj. rozwijające z jęz. angielskiego – gr. 3

Od 20.09. 2022r do 23.05. 2023r.

( wtorek)

7l 13:40- 14:25 3 sala nr 6 Agnieszka Romanów-Kaczmarek
Zaj. rozwijające z jęz. angielskiego- gr. 4

Od 11.10. 2022r. do 20.06. 2023r

( wtorek) i niektóre czwartki

6l. 12:45- 13:30

5l.11:50-12:35

4 sala nr 205 Monika Piech
Zaj. rozwijające TIK- gr. 5

Od 28.09. 2022r. do 24.05. 2023r

(poniedziałek).

1l. 8:00- 8:45 5 Sala 304 Katarzyna Józefiak
Zaj. dyd.-wyrównawcze matematyczne- gr. 6 od 21.10. 2022r.- 16.06. 2023r. (piątek) 5l. 11:50-12:35 + 2 wtorki 6l. 12:45-13:30 6 Sala 307 Emilia Laskowska- Janoś
Zaj. dyd.-wyrównawcze matematyczne- gr. 7

Od 12.10 2022r. do 31.05.2023r.

( środa)

5l. 7 Sala 305 Joanna Pachurka
Zaj. dyd.-wyrównawcze przyrodnicze – gr. 8 Od 23.09. 2022r do 2.06.( piątek) 6l. 12:45- 13:30 8 Sala 302 Beata Stefańska
Zaj. dyd.-wyrównawcze z j. angielskiego dla kl. 4- gr. 9 Od 15.09. 2022r. do 04.05 2023r. (czwartek) 6l. 12:45-13:30 i czasami 7l.13:40-14:25 9 sala nr 2 Edyta Stachowiak- Szyszka
Zaj. dyd.-wyrównawcze z j. angielskiego- gr. 10

Od 26.09. 2022r.-do 29.05. 2023r.

( poniedziałek)

7l. 13:40-14:25 10 sala nr 6 Anna Wojtera
Koło plastyczne- gr. 11 Od 4.10. 2022r do 6.06. 2023 ( wtorek) i niektóre środy

7l od 13:40- 14:25

5l. 11:50-12:35

11 Sala nr 201 Katarzyna Vogt
Laboratorium chemiczne- gr. 12- zajęcia zakończone

Od 12.09. 2022r. do 30.01.2023r.

( poniedziałek)

8l-9l. 14:30 -15.15 15.20-16.05

12 gab. nr 4 Krystyna Piosik
Laboratorium z fizyki- gr. 13 od 17.11. 2022r. do 21.03.2023r. (wtorek i czwartek) 8l. 13 gab. nr 01 lub 1 Renata Korzeniowska

Koło z geografii- gr. 14

od

27.09.2022 do 4.04.2023.( wtorek)

7l. 13:40- 14:25 l. lub 7-8l 13:40-15:15

14

sala 101

Niektóre zajęcia będą się odbywać w dwie godz. lekcyjne

4.10.2022 - wyjście do punktu informacji turystycznej

11.10.2022- Centrum bioróżnorodności

25.10.2022 - Park

15.11.2022-s.101

3.01.2023-s.101

14.03.2023-s.101

28.03.2023 - s.101/ wyjście w teren.

Katarzyna Chołodecka
Koło z biologii- gr. 15

22.09.2022-20.04.2023

( czwartek)

7l. 13:40-14:25

7l/8l 13:40-15:15

15 sala 101 Magdalena Dzielicka
Zajęcia ogólnorozwojowe- gr. 16

18.01.2023r-17.05.2023r

(środa)

5-6l.

Od 11:50-13:30

16 Sala nr 205 Judyta Tokar

Asystenty projektu Aneta Florkowska  - Sip

 ZAŁĄCZNIKI :

1.  Szczegółowy opis projektu

2.  Regulamin uczestnictwa i rekrutacji

3.  Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4.  Załącznik do deklaracji uczestnictwa

5.  Formularz zgłoszenia do projektu

6.  Zgody do Formularza rekrutacyjnego

7. Oświadczenie uczestnika projektu

8. Formularz zgłoszenia specjalnych potrzeb

 

W każdym gospodarstwie domowym jest sprzęt elektryczny. Wyjaśniliśmy co to jest 1kWh, ile kosztuje 1 kWh. Sprawdzaliśmy moc wybranych urządzeń z naszej szkolnej kuchni. Obliczaliśmy zużycie energii przez czajnik, mikser, blender podczas swojej pracy oraz jaki to koszt zużytej energii, które pracuje przez określony czas. Obliczenia matematyczne wykonywaliśmy po uprzednim przygotowaniu zdrowej czekolady, deseru
z aquafaby i ciasta z soczewicy.

Na zajęcia laboratorium fizycznego „pracujemy z prądem”. Poznajemy wielkości charakteryzujące prąd, ich jednostki fizyczne. Wiemy jaki jest umowny kierunek przepływu prądu, jak przepływają ładunki dodatnie i ujemne z umownym przepływem prądu.

Zbudowaliśmy prosty obwód elektryczny posługując się schematem obwodu elektrycznego. Wskazaliśmy jak prawidłowo jest podłączony woltomierz i amperomierz w obwodzie. Dokonywaliśmy pomiaru napięcia prądu w zbudowanym obwodzie.