Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Kornelia

Szumna

8.00-12.30

8.00-12.00

8.30-13.30

8.00-12.00

8.00-12.30

 

12.45-14.35 świetlica

     

1,2, 5 lekcja

świetl. n. zdal.

Katarzyna

Potocka

(w tym świetl. naucz. zdal.)

10.30 – 12.30

10.30 - 13.30

8.00 -10.00

8.45 – 12.45

___________

5 lekcja (11.35-12.35)

 

2 lekcja

(8.45 – 9.45)

2 lekcja

(8.45 – 9.45)

___________

Drodzy Uczniowie,

egzamin ósmoklasisty to duży i ważny sprawdzian Waszej wiedzy. Nic dziwnego, że może powodować u Was stres. Mamy kilka cennych informacji i wskazówek jak sobie z nim poradzić.

https://myslepozytywnie.pl/publikacje/prezentacje/Prezentacja%206%20Stres

%20egzaminacyjny%20(uczniowie).pdf

 

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) to dzień ustanowiony
w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

 W Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca. We Francji obchodzi się Święto Rodziny, które wypada 6 stycznia. W Japonii oddzielnie obchodzą swoje święto dziewczynki (3 marca) i chłopcy (5 maja). W Turcji 23 kwietnia obchodzony jest Narodowy dzień suwerenności i dzień dzieci.

 

W czasie kwarantanny, kiedy dzieci i rodzice przebywają ze sobą jeszcze częściej, a napięcie rośnie, nie tylko z powodu wirusa, ale też zamknięcia na dość małej przestrzeni, dochodzi do częstych konfliktów.

 Zapraszam do lektury poniższego artykułu, w którym znajdziemy informację jak sobie radzić z narastającym napięciem oraz konfliktami pomiędzy rodzeństwem.

https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/konflikty-w-rodzenstwie-a-rola-rodzica