Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.

Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez uczniów. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany również przez nauczycieli i pedagogów.
Poniżej zamieszczamy treść broszury. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania szkołom potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu e-uzależnieniom dzieci i młodzieży.

BROSZURA

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Kornelia

Szumna

8.00-12.30

8.00-12.00

8.30-13.30

8.00-12.00

8.00-12.30

 

12.45-14.35 świetlica

     

1,2, 5 lekcja

świetl. n. zdal.

Katarzyna

Potocka

(w tym świetl. naucz. zdal.)

10.30 – 12.30

10.30 - 13.30

8.00 -10.00

8.45 – 12.45

___________

5 lekcja (11.35-12.35)

 

2 lekcja

(8.45 – 9.45)

2 lekcja

(8.45 – 9.45)

___________

Drodzy Uczniowie,

egzamin ósmoklasisty to duży i ważny sprawdzian Waszej wiedzy. Nic dziwnego, że może powodować u Was stres. Mamy kilka cennych informacji i wskazówek jak sobie z nim poradzić.

https://myslepozytywnie.pl/publikacje/prezentacje/Prezentacja%206%20Stres

%20egzaminacyjny%20(uczniowie).pdf