W minionym już roku szkolnym 2021/22 SKO działające w naszej szkole uczestniczyło w konkursie Programu edukacyjnego TalentowiSKO pt: ,,Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”. Była to już IX edycja tegoż konkursu. Działania konkursowe dotyczyły tematu oszczędzania w połączeniu z dbaniem o środowisko naturalne. Miło nam zakomunikować, że ,,nasze” SKO zdobyło II miejsce (I miejsca nie przyznano w ogóle) w regionalnym konkursie. W związku ze zdobytym miejscem, nasza szkoła otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 2300zł.

Opiekun SKO gratuluje wygranej wszystkim członkom SKO w naszej szkole, jednocześnie dziękując uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w pracach konkursowych.  Życzymy wszystkim ciepłych, słonecznych wakacji i miłego odpoczynku. 

ZAŁOGA JUŻ OPUSZCZA POKŁAD- to motto zakończenia roku szkolnego 2021-2022 uczniów klas 4-8, a szczególny wydźwięk mają te słowa w odniesieniu do zakończenia edukacji w SP1 uczniów kl. 8. Tegoroczne pożegnanie absolwentów przybrało konwencję marynistyczną.

Po przemowach p. dyr. K. Piosik i p. Roberta Hutniaka- przewodniczącego Rady Rodziców- przyszedł czas na krótką część artystyczną, w której marynarze, siedząc w tawernie i popijając trunki wspominali 5-letni rejs po morzu wiedzy na statku zwanym „Jedynką”, na którym jako młodzi adepci trudnej sztuki żeglowania, przechodzili wszystkie stopnie wtajemniczenia- od prostego majtka do pierwszego oficera. A wszystko to okraszone było oczywiście szantami.

Potem przyszedł czas na wręczenie nagród, świadectw z wyróżnieniem tym uczniom, którzy osiągnęli wysokie noty w nauce i zachowaniu. Wśród tych osób była ta, , której zgodnie z tradycją szkoły Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców przyznała tytuł Absolwenta Roku 2021-2022 „Primus Inter Pares”, czyli „Pierwszy Wśród Najlepszych”. Oprócz wysokiej średniej ocen- co najmniej 5,00 w każdej klasie -taki absolwent musi zdobywać laury w różnych konkursach, aktywnie działać na rzecz szkoły i środowiska, a jego zachowanie zawsze stanowić wzór dla innych.

Pani wicedyrektor A. Florkowska- Sip odczytała nominowanych do tego zaszczytnego tytułu A byli to: Oliwia Długosz, Malina Cieślik, Hanna Cieplik, Emil Bugajski, Liliana Kuczyńska

Następnie sylwetkę kandydata przedstawiła wych. p. R. Grudkowska- Antkowiak, a pani dyr. Piosik obwieściła, że Absolwentem Roku 2021-2022 została Hanna Cieplik, która w obecności Rodziców uhonorowana została nagrodą książkową oraz rzeczową. Następnie w todze absolwenta Hania skierowała podziękowania do nauczycieli, dyrekcji, koleżanek i kolegów oraz rodziców.

Kolejny punkt uroczystości to przyznanie Nagrody Burmistrza -zgodnie z wytycznymi- dla ucznia z klasy 6-8 z najwyższą średnią. Tą osobą była również Hanna Cieplik, która odebrała czek na kwotę 800 zł., choć najwyższą średnią w szkole 5,83 uzyskała Zuzanna Boczoń z klasy 5b.

Następnie przyszedł czas na podziękowanie za współpracę szczególnie zaangażowanym rodzicom. Im dedykowany został piękny polski taniec- polonez.

Na apelu uhonorowani zostali również uczniowie, którzy wchodzili w skład pocztu sztandarowego: Szymon Krawiec, Roksana Klauza i Hanna Cieplik Dominika Szymanowska, która pod opieką p. T. Nowakowskiego uzyskała 2 m. w etapie wojewódzkim konkursu o kresach. Tu swój udział miała również p. Jadwiga Stępień oraz Jej mama, Dlatego tym Paniom również podziękowano.

Przyjacielem szkoły został też p. Tomasz Dębski, który prowadził warsztaty astronomiczne, wykorzystując zakupione przez szkołę teleskopy.

Warto wspomnieć, że na koniec nastąpiło oficjalne ślubowanie na sztandar uczniów klas 8, którzy zapewniali, iż zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystają w dalszym życiu, będą dbać o dobre imię szkoły, której są absolwentami.

Po tym uczniowie klas 7 skierowali na dalszą drogę z serca płynące życzenia uczniom klas 8, a ci odwdzięczyli się podziękowaniami skierowanymi do młodszych kolegów i koleżanek oraz nauczycieli, obdarowując ich pięknymi słonecznikami.

W prezencie otrzymali piosenkę w wykonaniu nauczycieli: p. A. Kołodziejczyk- Ozgi oraz p. Filipiaka „Szczęśliwej drogi już czas”.

Słowami: Ahoj marynarze! Pomyślnych wiatrów! Do zobaczenia w dorosłym życiu, na innym pokładzie, na odległych morzach, wyspach szczęśliwych zakończyła się uroczystość.