RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILICZU

PRZEWODNICZĄCY – PAN ROBERT HUTNIAK

ZASTEPCA PRZEWODNICZĄCEGO – PANI LIDIA SOFIŃSKA

SEKRETARZ – PANI MARTA KALINOWSKA

SKARBNIK – PAN HUBERT CZERWIŃSKI