Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 • 2019.jpg
 • 150721.jpg
 • 387884.jpg
 • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
 • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
 • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
 • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

HARMONOGRAM.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów SP1

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe Szkoły, w celu wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na miejsce spożywania przez uczniów  posiłków  w szkole.

W szkole zostało wydzielone pomieszczenie  do wydawania ciepłych posiłków

 w formie cateringu, które wyposażono w 7 stołów i 28 krzeseł. W pomieszczeniu brakuje innego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania stołówki szkolnej.  Jest to pomieszczenie po byłym sklepiku, znajdujące się  w pobliżu hali sportowej, przy naszej szkole. W bieżącym roku szklonym z  obiadów skorzysta łącznie 75 uczniów, głównie są to dzieci rodziców pracujących, przebywające w świetlicy szkolnej do godz.16.00. Ponadto stołówka  szkolna pozwoliłaby na prowadzenie edukacji prozdrowotnej  w zakresie zdrowego odżywiania, która jest jednym z celów Programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

W szkole odbywa się szereg imprez kulturalno- sportowych, podczas których przygotowujemy poczęstunek dla uczestników imprezy. Odpowiednie wyposażenie tego pomieszczenia ułatwi i usprawni organizację przedsięwzięć.

Pomieszczenie wymaga kompleksowego remontu zgodnie z   wymogami  bezpieczeństwa i higieny.  Kolejnym etapem realizacji zadania wyposażenie w niezbędny sprzęt kuchenny  oraz nadanie estetycznego wyglądu  pomieszczeniu promującego zdrowe odżywianie. Nowa jadalnia będzie pełniła funkcję użytkową, jak i dydaktyczną, gdyż stanie się miejscem realizacji szkolnych programów profilaktycznych: ”Zdrowo jem, wiem co jem..”, „ Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”.

Wsparcie finansowe projektu można dokonać na konto Stowarzyszenia przy Szkole SP1 „Wspólna Droga” z dopiskiem „Stołówka w SP1”

Nr konta :35 9582 0000 2000 0026 7344 0001

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły.

Znalezione obrazy dla zapytania OBIADY rysunek

Drodzy rodzice /opiekunowie prawni uczniów SP1

Restauracja Grabownica będzie dostarczała obiady dla naszych uczniów z klas I – IV.

Obiady będą wydawane uczniom w hali sportowej, w dawnym sklepiku szkolnym, od 24 września br. zgodnie z  przygotowanym harmonogramem, dostosowanym do planu zajęć uczniów.

Harmonogram (Zmieniony)wydawania obiadów:

Godziny

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

11.30

------------

Kl. I, III  i IV

Kl. II, I i IV

Kl.I i kl. IV

Kl. I i III

12.35

 

Kl. III, II, IV

----------

---------

Kl. II i kl. III

Kl. II i kl. IV

13.30

 

Kl. I

Kl. II

Kl. III

------------

---------

Obiady będą wydawane w dwóch wariantach:

 • kl. I i II w cenie 7,50 zł ( mniejsze porcje)
 • kl. III i IV w cenie 9,50zł ( większe porcje).

Na stronie szkoły w zakładce obiady znajdują się deklaracje korzystania z obiadów przygotowane przez Restaurację Grabownica. Można tam znaleźć również aktualny  jadłospis.

 

Podobny obraz 

Rodzice i Opiekunowie Uczniów SP1

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe lub kupno jednego z elementów do projektu –
„Plac zabaw” dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Chcielibyśmy zakupić i zainstalować różne elementy sprzętu rekreacyjnego pozwalających na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych, w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy.

Musimy pokryć koszty związane z  pokryciem  powierzchni szkolnego placu zabaw zielenią oraz nawierzchnią bezpieczną piankową albo gumową.

Koszty prac przygotowawczych obejmują także  koszty sporządzenia dokumentacji, w tym projektu utworzenia szkolnego placu zabaw.

Od niedawna jesteśmy  Szkołą Podstawową, z tego względu pragniemy dostosować bazę szkoły, w tym również plac zabaw dla młodszych dzieci.

Plac zabaw sprawia, że dzieci:

 • • ćwiczą sprawność fizyczną;
 • • pozbywają się nadmiaru energii;
 • • trenują wszystkie zmysły;
 • • przygotowują się do nauki w szkole.

Istotnym argumentem jest to, że plac zabaw znajduje się na świeżym powietrzu, a jak wykazują badania, aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dziecka zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Podajemy nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im M. Kopernika

w Miliczu, na które można przekazać środki finansowe na wskazany w cel:

BS 73 9582 0000 2000 0015 7658 0001

Bardzo dziękujemy.

Przedstawiciele Rady Rodziców:                                                                              Dyrektor Szkoły

przewodniczący – p. Marek Orman                                                                         p. Krystyna Piosik

skarbnik – p. Hubert Czerwiński                                                              

Kolejny dzień wspaniałej przygody chemicznej na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego podczas projektu " I Ty zostaniesz Olimpijczykiem" uczniów SP1 im.M.Kopernika w Miliczu.Rano odbyły się warsztaty rachunkowe później w dwóch odsłonach laboratorium: chemia ilościowa i chemia analityczna.Wieczorem spacer po starówce .Projekt dofinansowany przez Gminę Milicz i Stowarzyszenie STO2.