1 marca obchodzimy w całym kraju Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., a projekt ustawy skierował do polskiego parlamentu śp. Prezydent RP Lech Kaczyński. Święto to ma na celu upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej i podporządkowaniu Polski przez imperium sowieckie. Wybór daty nie jest przypadkowy, upamiętnia on mord dokonany na przywódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zginęli oni 1 marca 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie od strzału w tył głowy. Tworzyli kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej. „Żołnierze Wyklęci” zwani inaczej Niezłomnymi byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną i antysowiecką konspiracją zbrojną. Działali na terenie całej Polski, w tym także na Kresach Wschodnich. Przyjmuje się, że w latach 1944-1963 przez antykomunistyczną konspirację przewinęło się do 300 tys. osób, zarówno w oddziałach o charakterze zbrojnym (oddziały leśne, partyzanckie), jak i organizacjach cywilnych działających konspiracyjnie, w skrajnie niebezpiecznych warunkach terroru stalinowskiego. Z tej okazji zarówno w gablotach na korytarzu pomiędzy pierwszym, a drugim piętrem, jak i na tablicach w gabinecie historycznym zamieszczone zostały prace uczniów szkoły, z których można się dowiedzieć m.in. o co toczyli walkę i za jaką sprawę ginęli ci Bohaterowie, poznać biografie najsłynniejszych Niezłomnych oraz zobaczyć ich zdjęcia.

Tego dnia delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych