DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Krystyna Piosik

 

                                                                                     WICEDYREKTOR

 

                                                                                       

                  mgr Aneta Florkowska - Sip                                  mgr Renata Korzeniowska