Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Stroik i Palmę Wielkanocną.

Zadaniem konkursowym jest:

-stworzenie Palmy lub Stroika Wielkanocnego

-przy ocenianiu Palmy oraz Stroika zostaną wzięte pod uwagę: staranność, różnorodność technik, samodzielne wykonanie

-każda praca musi być opisana metryczką, która zawiera imię i nazwisko uczestnika oraz klasę

-uczestnik konkursu składając pracę, wyraża zgodę na jej sprzedaż podczas charytatywnego kiermaszu stroików i palm Wielkanocnych przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu w dniu 02.04.2023 z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc w leczeniu naszej uczennicy Eryki Gil, która zmaga się z guzem mózgu

-prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • Klasy 1-3
 • Klasy 4-8

-prace prosimy przynosić do nauczycieli religii i plastyki naszej szkoły do dnia 30.03.2023 czwartek).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 31.03.2023 (piątek) na stronie i facebook’u Szkoły.

Nagrody zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego II semestr.

Organizatorami konkursu są Nauczyciele Religii, Plastyki oraz Wolontariat Szkolny.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach corocznej Ogólnopolskiej akcji prewencyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” organizuje konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczne Ferie”, który będzie trwał od
13 lutego do 5 marca br.

Celem konkursu jest edukacja dzieci w ramach bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania.

Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty, warunkiem przystąpienia do konkursu jest stworzenie pracy plastycznej – technika artystyczna dowolna – na temat bezpiecznych zachowań na stoku narciarskim.

REGULAMIN

KONKURS  JĘZYKA ANGIELSKIEGO UCZNIÓW KLAS I - III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN

XVI MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY  „MAGICZNE MIEJSCA DOLINY BARYCZY”

REGULAMIN

XXI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY SUŁÓW 2023

REGULAMIN

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Kartkę, Stroik i Szopkę Bożonarodzeniową.

Zadaniem konkursowym jest:

-stworzenie kartki Bożonarodzeniowej o wymiarach nie większych niż kartka formatu A5

-prosimy, aby kartki nie zawierały życzeń

-przy ocenianiu kartki zostaną wzięte pod uwagę: staranność, różnorodność technik, samodzielne wykonanie (w konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, pocztówki)

-stworzenie Szopki lub Stroika Bożonarodzeniowego

-przy ocenianiu Szopki oraz Stroika zostaną wzięte pod uwagę: staranność, różnorodność technik, samodzielne wykonanie

-każda praca musi być opisana metryczką, która zawiera imię i nazwisko uczestnika oraz klasę

-uczestnik konkursu składając pracę, wyraża zgodę na jej sprzedaż podczas charytatywnego kiermaszu kartek stroików i szopek Bożonarodzeniowych przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu w dniu 18.12.2022 z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc w leczeniu naszej uczennicy Eryki Gil, która zmaga się z guzem mózgu

-prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • Klasy 1-3
 • Klasy 4-8

-prace prosimy przynosić do nauczycieli religii i plastyki naszej szkoły do dnia 15.12.2022 czwartek).

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 16.12.2022 (piątek) na stronie i facebook’u Szkoły.

Nagrody zostaną wręczone podczas apelu podsumowującego I semestr.

Organizatorami konkursu są Nauczyciele Religii, Plastyki oraz Wolontariat Szkolny.

 Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi organizuje Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Matematyczna manufaktura”.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny.


Głównym celem konkursu jest popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczna manufaktura”. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki: 

Gratuluję uczniom- laureatom szkolnych eliminacji konkursów „zDolny Ślązak”, a szczególnie tym, którzy zakwalifikowali się do etapów powiatowych oraz ich nauczycielom. A są to

PRZEDMIOT

POSZCZEGÓLNE MIEJSCA

KWALIFIKACJE DO ETAPU POWIATOWEGO
J.POLSKI
 1. Mateusz Podkowicz
 2. Wiktoria Kaszyca
 3. Magdalena Lubiatowska

TAK

NIE

NIE

HISTORIA
 1. Mateusz Podkowicz
 2. Adam Moszonka
 3. Wiktoria Kaszyca

TAK

NIE

NIE

JĘZYK ANGIELSKI
 1. Wiktoria Kaszyca
 2. Natalia Jany
 3. Michał Starzec

NIE

NIE

NIE

J. NIEMIECKI

     1.   Magdalena Lubiatowska

     2. ex aequo Mateusz Podkowicz,

         Mateusz Ceran

   3. ex aequo Wojciech Mormel,    

         Franciszek Kucharski

TAK

NIE

NIE

MATEMATYKA
 1. Magdalena Lubiatowska
 2. Jarosław Ziarko
 3. ex aequo Wiktor Tułodziecki, Adam Galewski

TAK

TAK

NIE

FIZYKA

     1. Jarosław Ziarko

     2. Mateusz Ceran

     3. Franciszek Kucharski

NIE

NIE

NIE

CHEMIA
 1. Mateusz Podkowicz
 2. Adam Galewski
 3. Klaudia Paszkiewicz

TAK

TAK

NIE

BIOLOGIA

     1. Wiktoria Kaszyca

     2.Franciszek Kucharski

     3. Adam Galewski

TAK

NIE

NIE

GEOGRAFIA
 1. Julia Zając
 2. Mateusz Podkowicz
 3. ex aequo Franciszek Kucharski, Julia Buca, Jarosław Ziarko, Emil Szulc

TAK

NIE

NIE

W konkursach wzięło udział 154 uczniów. Eliminacje szkolne odbyły się z wszystkich możliwych przedmiotów. Najwięcej uczniów wzięło udział w zmaganiach z geografii- 35, później biologii- 26, j. angielskiego-25, historii- 15, j. polskiego-14, matematyki-13, chemii-12, j. niemieckiego-8, najmniej z fizyki- 6.

UWAGA !

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego- zakres materiału określa regulamin konkursu „zDolny Ślązak” - strona szkoły –STREFA UCZNIA- zakładka- KONKURSY, tam też terminy etapów powiatowych.

                                                                                wicedyrektor A. Florkowska- Sip