Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.

Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez uczniów. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany również przez nauczycieli i pedagogów.
Poniżej zamieszczamy treść broszury. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania szkołom potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu e-uzależnieniom dzieci i młodzieży.

BROSZURA

 

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

116 111

( można także zarejestrować się na stronie http://116111.pl/ oraz napisać wiadomość e-mail

TELEFON DLA RODZICÓW I PROFESJONALISTÓW                  

W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI: 800 100 100

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 12 12 12

TUMBOLINIA: pomoc telefoniczna dla dzieci i młodzieży przeżywających śmierć kogoś bliskiego, także dla rodziców i opiekunów: 800 11 123 w godz.: 12.00- 18.00

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY                

W RODZINIE NIEBIESKA LINIA: 800 120 002