Dwaj uczniowie Jedynki, Emil Szulc z kl. 6c i Filip Szymczak z kl. 5c, mieli dziś okazję uczestniczenia w niezwykłym wydarzeniu. Otóż reprezentowali oni naszą Szkołę w VII Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców naszych” , którego organizatorami byli: Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Centrum Historii Zajezdnia oraz Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru we Wrocławiu, a patronatem objął Dolnośląski Kurator Oświaty. W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt osób z całego województwa, więc konkurencja była duża. Ważne, że Emil i Filip pokonali tremę, zaprezentowali wysoki poziom artystyczny recytacji oraz zdobyli nowe doświadczenia. Gratulujemy!

Dodajmy, że byliśmy w szczególnym miejscu, muzeum Solidarności – niech zdjęcia zachęcą innych do przyjazdu tutaj i zwiedzenia niezwykłych wystaw.

We wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, w ramach realizacji projektu „ EKOPRACOWNIA -ZIELONE SERCE SZKOŁY”, w naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „ Przyszłość planety zależy od nas”. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z ośmiu szkół powiatu milickiego.

Celem konkursu było m.in.:

-kształtowanie wśród uczniów postaw odpowiedzialności za stan środowiska oraz wiedzy o odnawialnych źródłach energii ,                                                                                     -promowanie idei powtórnego wykorzystywania odpadów oraz działań związanych        z racjonalną gospodarką odpadami,                                                                              -podnoszenie świadomości na temat przyczyn powstawania zanieczyszczeń oraz sposobów ochrony przyrody.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 6b: Maja Drygas oraz Monika Markowska. Wykazały się one dużą wiedzą ekologiczną , niestety nie udało im się stanąć na podium.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za pomoc w organizacji konkursu:

- OR PCK Milicz

-Nadleśnictwo Milicz

-Rada Rodziców przy SP1 w Miliczu

- Wydawnictwo MAC

-Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.      

W roku 2007 Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zbrodni ludobójstwa, którą dokonali 84 lata temu oprawcy z NKWD (sowiecka służba specjalna) na ponad 21 tysiącach polskich obywateli, oficerach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. W bestialski sposób, z osobistego rozkazu Stalina i innych przywódców ZSRS, zamordowano wiosną 1940 roku polskich naukowców, lekarzy, inżynierów, prawników, nauczycieli, urzędników państwowych, przedsiębiorców i przedstawicieli wolnych zawodów. Strzałem w tył głowy zabita została elita przedwojennego społeczeństwa polskiego, w miejscach kaźni położonych na „nieludzkiej ziemi” ówczesnego imperium sowieckiego, w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie i Mińsku. Na tablicach w gabinecie historycznym oraz gablotach na korytarzu pomiędzy pierwszym a drugim piętrem można obejrzeć specjalne prace uczniów naszej szkoły poświęcone tamtym tragicznym wydarzeniom.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Geometria w Architekturze" - II edycja. Każdy uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną, samodzielną pracę  w jednej z dwóch kategorii: praca plastyczno-techniczna lub film. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w załączniku. Prace należy przesłać w terminie 05-24 kwietnia 2024 r. wraz ze zgłoszeniem i całą dokumentacją.

Organizatorzy konkursu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej

REGULAMIN

Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu 👏 Szczególnie brawa należą się Mai Zając oraz Stasiowi Kucharskiemu z klasy 2c ponieważ osiągnęli najlepsze wyniki 👌🏆👏