Ten, kto otwiera szkolne drzwi, zamyka więzienie.
Pisząc te słowa XIX- wieczny francuski pisarz Victor Hugo nie przewidział, że nasze dzieci, młodzież, nauczyciele zostaną zamknięci w domowych więzieniach, aby ustrzec się przed chorobą.
Chcielibyśmy móc szeroko otworzyć szkolne wrota wszystkim naszym podopiecznym, ale 17 maja powitamy jedynie połowę uczniów klas 4-8.
Życzymy przede wszystkim zdrowia, odłożenia na bok wszelkich urządzeń technicznych, łagodnego wejścia w nową- starą rzeczywistość i przekonania, że to relacje społeczne stanowią sedno życia człowieka.
                                                   Do zobaczenia
                                                     Dyrektor SP1
                                                       Krystyna Piosik

ZARZĄDZENIE NR 4H/2021

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

z dnia 04 maja 2021r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003r. poz. 68 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 824), zgody organu prowadzącego zarządzam co następuje:

 

§ 1

Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu w klasach IV - VIII w dniach 04.05.2021r. – 14.05.2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne.

  Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach leży na terenie powiatu wrocławskiego w gminie Kobierzyce. Nasza oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą podjąć naukę w technikum i branżowej szkole I stopnia. Kształcimy mi.in. w kierunkach:

 • technik logistyk
 • technik weterynarii
 •  technik rolnik
 •  technik hodowca koni
 •  technik hotelarstwa
 •  technik architektury krajobrazu
 •  technik geodeta
 •  magazynier – logistyk
 •  fryzjer
 •  sprzedawca
 •  kucharz

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną oraz realizuje projekty finansowane z funduszy europejskich, w ramach których młodzież realizuje praktyki zagraniczne oraz staże u pracodawców.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zamieszkania w internacie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.pzs-krzyzowice.wroc.pl w zakładce rekrutacja oraz na stronie elektronicznego systemu rekrutacji do szkół https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Link do filmu:https://drive.google.com/file/d/1f67FzXXir_f-f1l87yOIQos2qo_DpSsA/view?usp=sharing

Uczniowie klasy II a z ogromną chęcią zaprezentowali przyniesione z domów swoje uwielbiane książki /lektury !

W związku ze zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty przygotowaliśmy krótki materiał filmowy, w którym nasi eksperci analizują wybrane zadania z próbnego arkusza CKE oraz podpowiadają, jak sprawnie i skutecznie przygotować się do egzaminu na ostatniej prostej.

W filmie m.in.:

 • dobre rady i strategie rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego,
 • porady, jak powtarzać lektury obowiązkowe, gdy zostało niewiele czasu,
 • informacje, na co zwrócić uwagę, powtarzając najważniejsze zagadnienia z gramatyki,
 • wskazówki dotyczące „pewniaków” egzaminacyjnych, czyli redagowania zaproszenia, ogłoszenia, opowiadania i rozprawki.

Zachęcamy do obejrzenia filmu!W zajęciach rozwijających z języka angielskiego w dwóch grupach brało udział 16 uczniów klas 2 i 3. Zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym. Celem zajęć było zdobycie podstawowych kompetencji językowych, przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w prostych sytuacjach życiowych, rozwijanie zdolności komunikacji ustnej; zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i informacji.