Standardy Ochrony Małoletnich – są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że małoletni w szkole są bezpieczni, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy a co więcej i rówieśników.

Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie dokument „Standardy Ochrony Małoletnich. Procedury wewnętrzne regulujące ochronę małoletniego przed krzywdzeniem w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu”.

Zapisy zawarte w w/w dokumencie obowiązują wszystkich pracowników szkoły, w tym wolontariuszy oraz praktykantów. Pełna wersja dokumentu i jej skrócona wersja przeznaczona dla uczniów dostępne są w sekretariacie szkoły, bibliotece, u pedagogów i psychologa.

 STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH - wersja dla małoletnich - skrócona

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH - Procedury wewnętrzne regulujące małoletnich przed krzywdzeniem.