• Danuta Kapuścińska – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne (wychowawca VIII c)

 • Aneta Florkowska – Sip  – wicedyrektor ds. dydaktycznych, język polski, wdż

 • Renata Korzeniowska – wicedyrektor ds. wychowawczych, chemia

 • Judyta Tokar - psycholog

 • Katarzyna Potocka - pedagog

 • Kornelia Szumna - pedagog

 • Katarzyna Zakrzacka - nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca I c)

 • Katarzyna Vogt  - nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca I b)

 • Weronika Świątek - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca I a)
 • Marta Kupis - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca II c )

 • Emilia Laskowska-Janoś - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca II a), język niemiecki

 • Joanna Pachurka-  nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca II b)

 • Filomena Rejman - Kucharska- nauczanie wczesnoszkolne, muzyka (wychowawca III a)

 • Beata Stefańska - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca III b)

 • Łukasz Filipiak - religia

 • ks. Michał Miśkiewicz - religia

 • Małgorzata Maciejewska  –  język polski  

 • Agnieszka Kołodziejczyk – Ozga  - język polski, wdż, muzyka, (wychowawca VIIIa )

 • Monika Piech - język angielski,                     

 • Anna Wojtera - język angielski, (wychowawca IV a)                 

 • Agnieszka Romanów - Kaczmarek - jęyk angielski, język niemiecki, (wychowawca VI a)

 • Edyta Stachowiak - Szyszka - język angielski, technika (wychowawca IV c)
 • Tomasz Nowakowski – historia, wiedza o społeczeństwie 

 • Beata Jarczewska - historia, rewalidacja, (wychowawca VIII b)      

 • Renata Grudkowska – Antkowiak – matematyka, (wychowawca VII a)

 • Aneta Gębala – matematyka, zaj. rewalidacyjne,(wychowawca  IV b)

 • Agnieszka Pietrzak - matematyka, plastyka, technika, (wychowawca V a) 

 • Hubert Pietrzak - fizyka

 • Krystyna Piosik - chemia                                                                       

 • Magdalena Dzielicka – biologia,  edb, przyroda (wychowawca Vc)

 • Katarzyna Chołodecka - geografia, przyroda (wychowawca V b)

 • Paweł Urbański – wychowanie fizyczne

 • Włodzimierz  Świrkowicz – wychowanie fizyczne

 • Patryk Derfratyka - wychowanie fizyczne
 • Natalia Loret – biblioteka, język polski, terapia logopedyczna, informatyka

 • Katarzyna Józefiak – biblioteka, informatyka (wychowawca VI b)

 • Ewa Gadziemska - świetlica

 • Martyna Różańska- nauczyciel wspomagający

 • Beata Batora- nauczyciel wspomagający

 • Eugenia Adamik- zajęcia rewalidacyjne