• Krystyna Piosik – dyrektor szkoły, chemia

  Aneta Florkowska – Sip  – wicedyrektor ds. dydaktycznych, język polski, wdż(wychowawca VII a)

  Renata Korzeniowska –  wicedyrektor ds. wychowawczych, chemia, matematyka, fizyka

  Judyta Tokar - psycholog

  Katarzyna Potocka - pedagog

  Kornelia Szumna - pedagog

  Katarzyna Zakrzacka - nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca II c)

  Katarzyna Vogt  - nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca II b)

  Marta Kupis - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca II a )

  Emilia Laskowska-Janoś - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca III a), język niemiecki

  Anna Bożek -  nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca III b)

  Barbara Magdzińska - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca III c)

  Izabela Buchert - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca I a)

  Beata Stefańska - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca I b)

  Łukasz Filipiak - religia

  ks. Michał Miśkiewicz - religia

  Małgorzata Maciejewska  –  język polski (wychowawca IV a) 

  Elżbieta Herl – język polski (wychowawca V a)

  Agnieszka Kołodziejczyk – Ozga  - język polski, wdż, muzyka, technika, plastyka (wychowawca VIa )

  Iwona Mocydlarz - język angielski

  Edyta Stachowiak – Szyszka  - język francuski, język angielski, (wychowawca VIII a)

  Anna Horała - język niemiecki

  Joanna Domańska – historia

  Tomasz Nowakowski – historia, wiedza o społeczeństwie 

  Beata Jarczewska – historia, terapia pedagogiczna, socjoterapia, zaj. rewalidacyjne (wychowawca VI b)

  Renata Grudkowska – Antkowiak – matematyka, (wychowawca VII b)

  Aneta Gębala – matematyka, zaj. rewalidacyjne,(wychowawca VII c)

  Hubert Pietrzak - fizyka, informatyka,technika

  Katarzyna Wołoszyn - plastyka

  Magdalena Dzielicka – biologia,  edb, przyroda (wychowawca IVb)

  Katarzyna Chołodecka - geografia, przyroda (wychowawca VIII b), nauczyciel wspomagający

  Paweł Urbański – wychowanie fizyczne

  Włodzimierz  Świrkowicz – wychowanie fizyczne

  Danuta Żołdak – wychowanie fizyczne,  (wychowawca VI c )

  Dawid Jędrzejek - wychowanie fizyczne, edb

  Natalia Loret – biblioteka, język polski, terapia logopedyczna, informatyka

  Katarzyna Józefiak – biblioteka, informatyka

  Ewa Gadziemska - świetlica

  Martyna Różańska- nauczyciel wspomagający

  Beata Batora- nauczyciel wspomagający

  Eugenia Adamik- zajęcia rewalidacyjne