• Danuta Kapuścińska – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne 

 • Edyta Stachowiak - Szyszka  – wicedyrektor ds. dydaktycznych, język angielski, (wychowawca V c)

 • Renata Korzeniowska – wicedyrektor ds. wychowawczych, chemia, fizyka

 • Judyta Tokar - psycholog

 • Katarzyna Potocka - pedagog

 • Kornelia Szumna - pedagog

 • Katarzyna Zakrzacka - nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca II c)

 • Katarzyna Vogt  - nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca II b)

 • Weronika Świątek - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca II a)
 • Marta Kupis - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca III c ), zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne 

 • Emilia Laskowska-Janoś - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca III a)

 • Joanna Pachurka-  nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca III b)

 • Filomena Rejman - Kucharska- nauczanie wczesnoszkolne, muzyka (wychowawca I a)

 • Beata Stefańska - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca I b)

 • Anna Kazimirska - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca Ic)
 • Łukasz Filipiak - religia

 • ks. Michał Miśkiewicz - religia

 • Małgorzata Maciejewska  –  język polski  

 • Agnieszka Kołodziejczyk – Ozga  - język polski, muzyka, (wychowawca IV a )

 • Anna Wojtera - język angielski, (wychowawca V a)                 

 • Agnieszka Romanów - Kaczmarek - język angielski, język niemiecki, (wychowawca VII a)

 • Anna Andruszczyszyn - Kolenda - (wychowawca IV b), język angielski
 • Tomasz Nowakowski – historia, wiedza o społeczeństwie 

 • Beata Jarczewska - historia, rewalidacja 

 • Renata Grudkowska – Antkowiak – matematyka, (wychowawca VIII a)

 • Aneta Gębala – matematyka, (wychowawca  V b)

 • Agnieszka Pietrzak - matematyka, plastyka, technika, (wychowawca VI a) 

 • Magdalena Dzielicka – biologia,  edb, wdż (wychowawca VIc)

 • Katarzyna Chołodecka - geografia, przyroda (wychowawca VI b)

 • Paweł Urbański – wychowanie fizyczne

 • Włodzimierz  Świrkowicz – wychowanie fizyczne

 • Patryk Derfratyka - wychowanie fizyczne
 • Iwo Kwaczewski - wychowanie fizyczne
 • Natalia Loret – biblioteka, język polski, terapia logopedyczna, informatyka

 • Katarzyna Józefiak – biblioteka, informatyka (wychowawca VII b)

 • Olimpia Kosakowska- świetlica

 • Martyna Różańska- nauczyciel wspomagający

 • Beata Batora- nauczyciel wspomagający

 • Aleksandra Łuczak - nauczyciel wspomagający