Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Komunikat

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 im M. Kopernika w Miliczu

Informuję, że w przeprowadzonym przez ZNP na terenie naszej szkoły referendum nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni opowiedzieli się za strajkiem.

W przypadku realizacji zapowiedzianego strajku od dnia 8.04.2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im M. Kopernika w Miliczu nie odbędą się lekcje. 
Wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły. Zachodzi uzasadniona obawa, że nie będzie możliwości zapewnienia opieki wszystkim uczniom. Zwracam się z prośbą do rodziców /opiekunów pranych uczniów o zapewnienie im opieki w tych dniach.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, 
z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy 
z powodu zamknięcia szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. 
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć z zakładzie pracy następujące dokumenty:

  • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
  • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A

O rozwoju sytuacji będę Państwa na bieżąco informować poprzez stronę internetową szkoły.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Krystyna Piosik

     Wtorek należał do nietypowych dni w naszej Szkole. 26 marca 2019 r. klasy trzecie gimnazjum i ósme szkoły podstawowej pod opieką rodziców i nauczycieli uczestniczyły w wycieczce zorganizowanej przez panią Joannę Domańską do Oświęcimia i Brzezinki. Miejsca to szczególne, związane z martyrologią Żydów z całej Europy, ale także Polaków i przedstawicieli innych narodowości. Młodzież mogła się przekonać, do jakiego okrucieństwa zdolny jest człowiek, a dowody jego zbrodni oglądają właśnie w Muzeum. Zdjęcia, eksponaty, filmy prezentowane w ramach edukacji muzealnej przemawiają do wyobraźni. Widok wygłodzonych ludzi, przerażonych dzieci, komór gazowych czy pieców krematoryjnych do palenia zwłok to obrazy, które długo pozostaną w pamięci naszych uczniów. Młodzież w skupieniu słuchała słów przewodników, a swoim zachowaniem uszanowała to miejsce okupione krwią milionów ludzi.

W Oświęcimiu było mnóstwo zwiedzających, także z innych krajów. Tym bardziej odczuwało się solidarność ludzi dobrej woli.

Niech to miejsce będzie przestrogą dla potomnych.

Wszak „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Niech ludzkość pamięta.

6 marca odbyło się spotkanie Dyrekcji szkoły, nauczycieli z rodzicami kandydatów do klas I, na którym przedstawiono ofertę edukacyjną szkoły, bazę szkoły, rozdano karty zapisu, które zgodnie z procedurami winny zostać wypełnione i dostarczone do 29 marca.  Osoby, które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy do szkoły. Karty zapisu można odebrać  w sekretariacie  bądź pobrać ze strony szkoły: sp1milicz.plw zakładce Rekrutacja.