Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Kochany tato - zacznę zwyczajnie, że z Tobą w domu jest fajnie:
i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
portret, laurkę, życzenia darować.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu przyjmuje wyzwanie  #gaszynchallenge!.

Za nominację dziękujemy Szkole Podstawowej we Wróblińcu.

Nominujemy:

  1. Szkołę Podstawową nr 2 w Miliczu
  2. Przedszkole Samorządowe w Miliczu
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu

Wymagania w skrócie:

- uprawnieni obecni uczniowie kl. 6 i kl. 7

- średnia ocen nie niższa niż 5,5

- zachowanie minimum bardzo dobre

- zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w konkursach lub innych formach współzawodnictwa mających zasięg powiatowy

- zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego  .... mających zasięg wojewódzki, krajowy, międzynarodowy

 Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty (potwierdza pracownik szkoły): kopię świadectwa szkolnego, kopię dyplomów.

 

WNIOSEK

UCHWAŁA