EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

WOS

HISTORIA

MUZYKA - KLASA 4 - 7

GEOGRAFIA - KLASA 8 

GEOGRAFIA - KLASA 7

GEOGRAFIA - KLASA 6

GEOGRAFIA - KLASA 5

TECHNIKA - KLAS 4

TECHNIKA - KLAS 5

TECHNIKA - KLAA 6

PLASTYKA - KLASA 4 - 7

BIOLOGIA - KLASA 5

BIOLOGIA - KLASA 6

BIOLOGIA - KLASA 7

BIOLOGIA - KLASA 8

PRZYRODA

FIZYKA - KLASA 7

FIZYKA - KLASA 8

CHEMIA - KLASA 7

CHEMIA - KLASA 8

PSO - Chemia i Fizyka

JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 1

JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 2

JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 3

JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 4

JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 5

JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 6

JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 7

JĘZYK ANGIELSKI - KLASA 8

JĘZYK FRANCUSKI - KLASA 8

MATEMATYKA - KLASA 4

MATEMATYKA - KLASA 5

MATEMATYKA - KLASA 6

MATEMATYKA - KLASA 7

MATEMATYKA - KLASA 8

MATEMATYKA - PSO dla wszystkich klas

JĘZYK NIEMIECKI  - KLASA 4

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA 5

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA 7 

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA 7 

JĘZYK NIEMIECKI -  KLASA 8 PIERWSZY JĘZYK

JĘZYK NIEMIECKI - KLASA 8 DRUGI JĘZYK

JĘZYK POLSKI  - KLASA 4

JĘZYK POLSKI - KLASA 5

JĘZYK POLSKI _ KLASA 6

JĘZYK POLSKI - KLASA 7

JĘZYK POLSKI - KLASA 8

RELIGIA - KLASA 1

RELIGIA - KLASA 2

RELIGIA - KLASA 3

RELIGIA - KLASA 4

RELIGIA - KLASA 5

RELIGIA - KLASA 6

RELIGIA - KLASA 7

 RELIGIA - KLASA 8

INFORMATYKA - KLASA 4

INFORMATYKA - KLASA 5

INFORMATYKA - KLASA 6

INFORMATYKA - KLASA 7

INFORMATYKA - KLASA 8

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA