V Powiatowy Konkurs Chemiczny odbył się 15 marca 2023r.
Do konkursu przystąpiło 16 uczniów z sześciu Szkół Podstawowych Powiatu milickiego.
W V Powiatowym Konkursie Chemicznym wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
i Muzycznej I stopnia w Miliczu, Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Sułowie, Szkoły Podstawowej w Dunkowej, Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, Szkoły Podstawowej
im. Piastów Śląskich w Bukowicach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu – organizatora konkursu. Opiekunami uczniów biorących udział w konkursie byli nauczyciele: p. Krystyna Piosik, p. Małgorzata Kulik, p. Katarzyna Szafraniec i p. Barbara Kupla. Uczniowie wzięli udział w dwóch częściach konkursu: części testowej i części laboratoryjnej.

Laureatami V Powiatowego Konkursu Chemicznego zostali uczniowie:

  1. 1.miejsce Mateusz Podkowicz - SP1 w Miliczu – op. p. Krystyna Piosik
  2. 2.miejsce Weronika Polis- SP 2 w Miliczu – op. p. Małgorzata Kulik
  3. 3.miejsce Paweł Franc – SP we Wróblińcu – op. p. Krystyna Piosik

Wyróżnienie - Adam Galewski - SP1 w Miliczu - op. Krystyna Piosik

Wyróżnienie- Dominik Poterek - SP 2 w Miliczu – op. p. Małgorzata Kulik

 

Nagrody w V Powiatowym Konkursie Chemicznym sponsorowali: Gmina Milicz,
OSiR w Miliczu, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu
oraz Wydawnictwo MAC EDUKACJA.

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję, a sponsorom dziękuję za pomoc i wsparcie w organizacji konkursu.

Renata Korzeniowska

Nauczyciel chemii