Dolina Baryczy - rowery, kajaki i obserwacje ptaków - Kasai - podróże w  sieci

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w szkolnym etapie konkursu powiatowego : MAGICZNE MIEJSCA DOLINY BARYCZY

Konkurs przebiega pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.

Jego celem jest poszukiwanie miejsc, których świetność już minęła, a które kryją w sobie niepowtarzalne piękno. Zainteresowanie dzieci regionem, jego historią, przyrodą i zabytkami. Dzielenie się swoimi wrażeniami artystycznymi. Popularyzacja walorów przyrodniczych i architektonicznych Regionu Doliny Baryczy oraz dostrzeganie piękna krajobrazu. Plastyczna interpretacja tematu i prezentacja twórczości dziecięcej inspirowanej klimatem miejsc niezwykłych, odkrytych przez młodych twórców.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

  -     klasy I - III 

–    klasy IV - V 

–    klasy VI - VIII 

Uczestnicy wykonują prace indywidualne w dowolnej technice plastycznej w formacie A-3.

Prace należy wykonać do dnia 9 lutego 2023r. i dostarczyć do p. Agnieszki Pietrzak.