Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 • 2019.jpg
 • 150721.jpg
 • 387884.jpg
 • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
 • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
 • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
 • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

 

 

Zgodnie z informacją Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23.10.2020r. i z  Rozporządzeniem MEN, które będzie obowiązywać od dnia 26.10. 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, wprowadza się następujące zmiany:

 • Od dnia 26.10.2020r. do dnia 8.11.2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas IV – VIII;
 • Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez aplikację Teams, zgodnie z obowiązującym planem lekcji;
 • Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach w trybie stacjonarnym, według obowiązującego do tej pory planu lekcji;
 • Świetlica szkolna w okresie od 26.10 – 8.11.2020r. będzie działała w godzinach od 6.45 – 16.00. Zwracamy się jednak z prośbą do rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali opiekę dla swoich dzieci, w celu ograniczenia kontaktów z uczniami z innych klas;
 • Restauracja Grabownica dostarczy obiady na dotychczasowych zasadach. Rodzice uczniów klas starszych, korzystający z obiadów powinni skontaktować się z p. Nowickim, w sprawie odbioru obiadu lub czasowej rezygnacji;
 • Użyczanie laptopów na potrzeby zdalnej nauki - podpisywanie umów będzie możliwe od dnia 28.10.br.(środa).

 

 

Dyrektor Szkoły

Krystyna Piosik

W tym roku z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: "Doradzamy - zawodowo, wybieramy - odlotowo" odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 p.n.: "Ginące zawody". Dzieci w swoich rysunkach pokazały między innymi pracę kowala, parasolnika, pucybuta, klucznika, szewca i zegarmistrza.

Poniżej przedstawiamy najlepsze prace, które zostały nagrodzone. Zwycięzcom gratulujemy. 

Z powodu nieobecności nauczycieli: pani Katarzyny Chołodeckiej laboratorium przyrodniczo- geograficzne w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu  22 października  ( czwartek) nie odbędzie się oraz zajęcia z j. angielskiego z p. Edytą Stachowiak- Szyszką w dniu 23 października ( piątek). Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami.

                                                                            asystent projektu A. Florkowska- Sip

Podczas zajęć 21.10 uczennice wybrały się na spacer po parku. Nie był to jednak zwyczajny spacer, ponieważ wyposażone w rękawiczki i worki na śmieci sprzątały park. W czasie poprzednich zajęć przyrodniczych w terenie uczennice zauważyły, że w parku jest dużo śmieci i bardzo chciały mieć pozytywny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Zaproponowały wielkie sprzątanie parku. Udało im się zebrać trzy worki śmieci. Dziewczyny podczas sprzątania miały również czas na obserwacje przyrody, zadawanie pytań oraz... szukanie grzybów.

Uczniowie w ramach zajęć szkoły na podium- laboratorium przyrodniczo-geograficzne, poznali budowę mikroskopu. Uczestnicy samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe, które później obserwowali przy pomocy mikroskopu świetlnego. Indywidualnie dokonywali obserwacji mikroskopowych preparatów trwałych (tkanek zwierzęcych, prostych organizmów).

Uczniowie w ramach zajęć szkoły na podium- laboratorium przyrodniczo-geograficzne, poznali budowę mikroskopu. Uczestnicy samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe, które później obserwowali przy pomocy mikroskopu świetlnego. Indywidualnie dokonywali obserwacji mikroskopowych preparatów trwałych (tkanek zwierzęcych, prostych organizmów).

Szanowni Rodzice

W związku z licznymi przeziębieniami i zachorowaniami w drugiej fali pandemii, zwracamy się
 z prośbą o nie bagatelizowanie nawet drobnych objawów przeziębienia i grypy u siebie i swoich dzieci. Jeśli pojawią się niepokojące objawy, nawet takie jak zmęczenie, apatia, rozdrażnienie prosimy by  dzieci pozostały w domu, przez  kilka dni w tym grypowym okresie.

Zależy nam by ograniczyć do minimum ilość zarażeń, by szkoła mogła pracować tak jak dotychczas, jak najdłużej. Wszystkim nam zależy na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich obecnych w szkole osób, a wprowadzenie zdalnego nauczania było ostatecznością.

Nie mniej jednak nie chcemy być zaskoczeni pracą zdalną, przygotowujemy się do niej. Każdy uczeń musi zalogować się na platformę Microsoft Teams.  Uczeń po zalogowaniu do e- dziennika znajdzie zakładkę Office 365, w niej login i hasło do Teams. Każdy uczeń musi podjąć próbę logowania się
( jak najszybciej!). W przypadku trudności proszę poinformować wychowawcę klasy. Problem zgłosimy do szkolnego administratora.
Nauczyciele informatyki pracują na swoich lekcjach ucząc logowania i pracy z Teams. W Teams można pracować na tablecie, komputerze oraz na komórce z androidem.
W minionym roku szkolnym użyczaliśmy komputery. Do końca tego tygodnia proszę poinformować  wychowawcę klasy czy komuś będzie potrzebny komputer. W pierwszej kolejności użyczymy komputery uczniom powyżej 12- go roku życia, z rodzin wielodzietnych.

Wszystkim życzymy zdrowia, spokoju i wytrwałości w tym trudnym okresie.

                                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                           Krystyna Piosik

W minionym tygodniu pracownicy Gminy Milicz w imieniu Burmistrza Piotra Lecha przekazali naszej szkole 10 nowych laptopów firmy ASUS z oprogramowaniem Windows 10 wraz z adapterami. Sprzęt ten, w przypadku  zdalnego nauczania, zostanie  udostępniony uczniom  na podstawie stosowych umów. Laptopy  trafią do rodzin, w których brakuje sprzętu do nauki zdalnej , zaś  po zakończeniu  nauczania na odległość wrócą do szkół i uzupełnią pracownie komputerowe. Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w mobilności dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

                           W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy złożyć gorące podziękowania.

Zajęciach 20.10 dziewczynki zaczęły od obejrzenia filmu edukacyjnego o zwierzętach. Następnie każda z nich dostała do rozwiązania zestaw łamigłówek przyrodniczych. Były tam krzyżówki, wykreślanki, labirynty itp. Praca miała być samodzielna, ale po pewnym czasie dziewczynki połączyły swoje siły i rozwiązywały zagadki wspólnie.
Dodatkowe zadanie domowe uczniów klasy II b przysporzyło im dużo radości. Po lekcjach opowiadających o robieniu przetworów, soków, konfitur i dżemów dzieci razem z rodziną mogły przygotować suszone jabłka, które są smaczną, ale przede wszystkim zdrową przekąską.