Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg
 
Już 29 września w naszej szkole odbędzie się konkurs "Głośnego czytania", skierowany do dzieci z klas 1-3.
✅ Każda klasa w drodze eliminacji,wyłania 3 kandydatów 😃😃😃, którzy przystąpią do konkursu 📖
✅ Długość czytanego tekstu to maksymalnie 2 minuty⏳⏰ !
✅ Konkurs odbędzie się 29.09.2020 r na 3-4 lekcji w sali konferencyjnej.
 
 
 
 

We wtorek  8 września,  uczniowie klas pierwszych  pod opieką dyrekcji, wychowawców, pracowników szkoły i rodziców sadzili przed budynkiem  szkoły rośliny ozdobne (liliowce, róże okrywowe, szałwię i kocimiętkę).  Zadaniem każdego dziecka było posadzenie roślinki – wypełnienie torfem przygotowanego dołka, umieszczenie w nim sadzonki i obsypanie jej ziemią. Na zakończenie pracy, wykonano klasom pamiątkowe zdjęcie.

Od tej pory mali ogrodnicy będą dbać o rozwój roślinności, aby tworzyła piękne otoczenie szkoły.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII Dolnośląskim Festiwalu Nauki 2020 na Politechnice Wrocławskiej.

Tegoroczny Festiwal odbędzie się całkowicie w formule online. Wszystkie imprezy Festiwalu zorganizowane będą w formie wideo-konferencji na platformie ZOOM.

W tym roku nasza uczelnia przygotowała blisko 115 imprez, które stanowią fascynujące i cenne uzupełnienie programów nauczania. Zapraszamy do wirtualnego odwiedzenia Politechniki Wrocławskiej, obejrzenia wykładów i pokazów.

W załączeniu przesyłam program Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony: https://pwr.edu.pl/dfn2020

Imprezy objęte są zapisami (adresy mailowe do zapisów podane są przy każdym wydarzeniu).

Z wyrazami szacunku,

Kornel Kotecki

 

 

 Trwa nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia. 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji. 

Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej. Dlatego też raz jeszcze proszę Państwa o rozpowszechnienie informacji o naborze do Rady.  

 

Z wyrazami szacunku
Piotr Gajewski
Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji

 
Jak co roku bierzemy aktywny udział w promowaniu czytelnictwa poprzez włączenie się w akcje społeczną: Narodowe Czytanie. W 9. odslonie projektu uczniowie klasy 7a doszukiwali sie motywów zbrodni Balladyny, poznając dzieło Juliusza Słowackiego.

„SZKOŁA NA PODIUM. TUTAJ LUBIĘ SIĘ UCZYĆ”

Uwaga uczniowie i rodzice!

Wznawiamy  ubiegłoroczne zajęcia projektowe z następujących przedmiotów/ bloków tematycznych:

Prowadzący:

Rodzaj zajęć:

Numer grupy:

Edyta Stachowiak- Szyszka

j. angielski- zaj.rozwijające

11

Renata Grudkowska- Antkowiak

matematyka -rozwijające

6

Katarzyna Vogt

przyrodnicze- rozwijające.

12

Anna Horała

zaj. z j niemieckiego.- dyd. – wyr.

19

Edyta Stachowiak- Szyszka

j. angielski- zaj.rozwijające

16

Iwona Mocydlarz

j. angielski- zaj.rozwijające

23

Beata Stefańska

przyrodnicze- rozwijające

22

Emilia Laskowska- Janoś

zaj.z j niem.- dyd. – wyr

18

Renata Grudkowska- Antkowiak

matematyczne-rozwijające

17

Katarzyna Chołodecka

laboratorium przyrodniczo- geograficzne

20

Aneta Gębala

matematyczne-.rozwijające

15

Natalia Loret- Wiernasz

terapia logopedyczna

25

Judyta Tokar

zajęcia ogólnorozwojowe

24

 

Harmonogram poszczególnych zajęć zostanie niebawem umieszczony na stronie szkoły w zakładce” „szkoła na podium”, uczniów powiadomią prowadzący.

W naszej szkole  zamontowano bezdotykowy czujnik temperatury .
Dbajmy o bezpieczeństwo własne i innych.

Niech 7 będzie dla wszystkich moich wychowanków szczęśliwa. Powodzenia na starcie i bezpiecznego oraz radosnego dotarcia do mety.
                                                                                                                  Aneta Florkowska-Sip

                        Warszawa, 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego
– wspólny list szefów MEN, MI i GIS

 

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali dziś, 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania
z pojazdów transportu zbiorowego.

 

Bezpieczeństwo w drodze i ze szkoły – wspólny list MEN, MI i GIS

 

– O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju – zaznaczyli ministrowie Dariusz Piontkowski, Andrzej Adamczyk oraz Jarosław Pinkas w liście skierowanym do dyrektorów szkół.

Szefowie MEN, MI oraz GIS podkreślili, że zachowanie środków ostrożności w komunikacji zbiorowej jest jednym z elementów bezpiecznego powrotu uczniów do szkół. Zaapelowali również do dyrektorów, aby we współpracy z organami prowadzącymi zapewnili zapas maseczek ochronnych we wszystkich autobusach szkolnych. Z takich maseczek mogliby korzystać uczniowie, którzy w danym dniu nie będą mieli własnej osłony nosa i ust.

Jednocześnie Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny poprosili dyrektorów szkół o przekazanie tych informacji rodzicom i opiekunom uczniów.

– W czasie epidemii szczególnie ważna jest współpraca i odpowiedzialne działanie, dlatego prosimy Państwa o przekazanie tych informacji oraz wytycznych rodzicom i opiekunom uczniów – podkreślono w liście.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy. W odniesieniu do pasażera dotyczą one zasłania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości od innych pasażerów. Obowiązek ten został podkreślony także w wytycznych skierowanych dla kierowcy i obsługi pojazdu.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej