Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Podobny obraz

KOMUNIKAT

 W dniach 15 – 16 – 17.04.2019r. zgodnie z kalendarzem egzaminów będzie odbywał się w naszej szkole Egzamin Ósmoklasisty.
 Egzamin rozpoczyna się o godz.9.00. Uczniowie zobowiązani są przybyć  do szkoły o godz.8.30,  w strojach apelowych.

Listy uczniów  wraz z gabinetami wywieszone są na korytarzu I piętra w szkole. Proszę o zapoznanie się przed egzaminem.

W związku z trwającą nadal akcją strajkową nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  w SP1 trwają zmiany w organizacji pracy szkoły. Nie odbywają się zajęcia lekcyjne.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i zapewnienie w miarę możliwości opieki swoim dzieciom. Uczniom, którzy nie mogą pozostać w domu, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w szkole.

Informacje o zakończeniu strajku i powrotu do  pełnego funkcjonowania szkoły, zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową szkoły niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Z poważaniem

Dyrektor Krystyna Piosik

KOMUNIKAT

 

Od 8.04.2019r. do odwołania w SP1 odbywa się akcja strajkowa nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ogłoszona przez ZNP. W związku
z powyższym nastąpiły zmiany w organizacji pracy szkoły. Nie odbywają się zajęcia lekcyjne.

 W tej sytuacji proszę Państwa o wyrozumiałość i zapewnienie w miarę możliwości opieki swoim dzieciom. Uczniom, którzy nie mogą pozostać w domu, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w szkole.

Informacje o zakończeniu strajku i powrotu do  pełnego funkcjonowania szkoły, zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową szkoły i e - dziennik, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Z poważaniem

Dyrektor Krystyna Piosik

Komunikat

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 im M. Kopernika w Miliczu

Informuję, że w przeprowadzonym przez ZNP na terenie naszej szkoły referendum nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni opowiedzieli się za strajkiem.

W przypadku realizacji zapowiedzianego strajku od dnia 8.04.2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im M. Kopernika w Miliczu nie odbędą się lekcje. 
Wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły. Zachodzi uzasadniona obawa, że nie będzie możliwości zapewnienia opieki wszystkim uczniom. Zwracam się z prośbą do rodziców /opiekunów pranych uczniów o zapewnienie im opieki w tych dniach.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8, 
z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy 
z powodu zamknięcia szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. 
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć z zakładzie pracy następujące dokumenty:

  • oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
  • wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A

O rozwoju sytuacji będę Państwa na bieżąco informować poprzez stronę internetową szkoły.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

Krystyna Piosik

     Wtorek należał do nietypowych dni w naszej Szkole. 26 marca 2019 r. klasy trzecie gimnazjum i ósme szkoły podstawowej pod opieką rodziców i nauczycieli uczestniczyły w wycieczce zorganizowanej przez panią Joannę Domańską do Oświęcimia i Brzezinki. Miejsca to szczególne, związane z martyrologią Żydów z całej Europy, ale także Polaków i przedstawicieli innych narodowości. Młodzież mogła się przekonać, do jakiego okrucieństwa zdolny jest człowiek, a dowody jego zbrodni oglądają właśnie w Muzeum. Zdjęcia, eksponaty, filmy prezentowane w ramach edukacji muzealnej przemawiają do wyobraźni. Widok wygłodzonych ludzi, przerażonych dzieci, komór gazowych czy pieców krematoryjnych do palenia zwłok to obrazy, które długo pozostaną w pamięci naszych uczniów. Młodzież w skupieniu słuchała słów przewodników, a swoim zachowaniem uszanowała to miejsce okupione krwią milionów ludzi.

W Oświęcimiu było mnóstwo zwiedzających, także z innych krajów. Tym bardziej odczuwało się solidarność ludzi dobrej woli.

Niech to miejsce będzie przestrogą dla potomnych.

Wszak „Ludzie ludziom zgotowali ten los”. Niech ludzkość pamięta.