Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Od 1 października w dzienniku elektronicznym możesz sprawdzić jaki jest danego dnia szczęśliwy numerek.
Szczęśliwy numerek, to przywilej ucznia, który istnieje w naszej szkole. Zwalnia Cię z niezapowiedzianej kartkówki i odpowiedzi.