Obiady

w Szkole Podstawowej nr1 im. Mikołaja Kopernika
w Miliczu   2023/2024

                        Paulis Catering – Restauracja Parkowa- Joanna Pauli

                             ul. Starokościelna 16, 63 -750 Sulmierzyce

Obiady w szkole będą już wydawane w poniedziałek, 11.09.2023r.


Ceny obiadów:

dzieci młodsze 13,00 zł

       dzieci starsze   16,00 zł

Paulis Catering – Restauracja Parkowa- Joanna Pauli

                                   ul. Starokościelna 16, 63 750 Sulmierzyce

nr. rach. 92 10901157 0000 0001 4394 4104


w tytule: wpłata za obiad / imię i nazwisko dziecka /klasa/miesiąc

Obiady zamawiać można na konkretny dzień z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie tel. 572 699 100 oraz potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy : nr. rach. 92 10901157 0000 0001 4394 4104

w tytule: wpłata za obiad / imię i nazwisko dziecka /klasa/miesiąc

Rezygnacja z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole
( np. z powodu choroby, wyjazdu) powinna być zgłoszona najp
óźniej do godz. 9:00 danego dnia nieobecności dziecka w szkole,   telefonicznie pod nr. tel. 572 699 100.

.   Deklaracje obiadowe są na stronie szkoły, u wychowawcy oraz w gabinecie   wicedyrektora Renaty Korzeniowskiej.
Deklaracje obiadowe należy najpóźniej złożyć do 11.09, br, do godz. 8:00