Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Matematyczny” online w roku szkolnym 2020/2021 (sesja wiosenna)

Zuzanna Boczoń       klasa 4b                      22 punkty laureat, V miejsce w kraju

Jakub Marciniak      klasa 2b                      21 punktów laureat, VI miejsce w kraju

Filip Nieczypor         klasa 2c                      21 punktów laureat, VI miejsce w kraju

Emilia Sofińska         klasa 2b                     21 punktów laureat, VI miejsce w kraju

Mateusz Kmieciak    klasa 2c                      20 punktów laureat, VII miejsce w kraju

Wiktoria Szymczyk klasa 2a                      20 punktów laureat, VII miejsce w kraju

Adela Twaróg           klasa 2a                      20 punktów laureat, VII miejsce w kraju

Fabian Mądry           klasa 2a                       19 punktów laureat, VIII miejsce w kraju

W konkursie wzięło udział 45 uczniów z naszej szkoły. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 26.

Gratulujemy laureatom.

                                                                                                          Wrocław 2021-05-17                                                                                                                                                                                   

                                                                                  

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

Trzecia fala pandemii koronawirusa opadła, dzienna liczba zachorowań zmniejszyła się do kilku tysięcy. Wprowadzone obostrzenia oraz masowe szczepienia realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 „#Szczepimy się” przyniosły pożądane efekty. Przy tak intensywnym tempie szczepień za kilka tygodni powinniśmy osiągnąć
w naszym kraju odporność populacyjną.

Po długich miesiącach wymuszonej przez pandemię koronawirusa nauki zdalnej stopniowo wracamy do szkół: dzieci już uczęszczają do przedszkoli
i klas I-III w szkołach podstawowych, od 17 maja w trybie hybrydowym zostaną wznowione zajęcia w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych oraz
we wszystkich klasach w szkołach ponadpodstawowych, od 31 maja nauka stacjonarna stanie się powszechna.

Marzenia się spełniają, tęsknota nie jest na próżno. Powrót
do normalności w oświacie na naszych oczach staje się faktem. Aż się chce wykrzyknąć - nareszcie! Powrót do szkół jest wielką radością, spełnieniem oczekiwań, realizacją pragnień. Przede wszystkim wszakże jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników szkolnych wspólnot, a także osób
i instytucji związanych z edukacją. Nie będzie jednorazowym wydarzeniem,
ale procesem. Przed nami trudny czas adaptacji, odnawiania relacji, reintegracji zespołów uczniowskich i pracowniczych, odbudowy wspólnoty. Powrotu
do formy psychicznej i fizycznej po długotrwałej izolacji. Uzupełniania zaległości i realizacji podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów.

 

W zajęciach rozwijających w zakresie technik informacyjno – komunikacyjnych (ICT) w ramach unijnego projektu uczestniczyło 16 uczniów w dwóch grupach z klas III c i II c, z czego klasa III zakończyła zajęcia wcześniej, gdyż pracowała w trybie stacjonarnym oraz zdalnym. Zajęcia w grupie klasy II odbywały się tylko w trybie stacjonarnym. W obu grupach przeprowadzono po 30 godzin zajęć. Zajęcia z zakresu  ICT miały za zadanie przygotowanie uczniów do prawidłowego, bezpiecznego  i efektywnego wykorzystywania sprzętu komputerowego.

W zajęciach logopedycznych brało udział 4 uczniów z klas 1-3. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w trybie stacjonarnym.

Ogólne i szczegółowe cele zajęć został przez uczniów w różnym stopniu osiągnięte.
U wszystkich w różnym stopniu doszło do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych. Nastąpił rozwój mowy pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym i frazeologicznym.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza na konferencję „Ojcostwo – przygoda, misja, wyzwanie”
organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wypowiedzi zaproszonych prelegentów będą dotyczyły tematyki związanej ze znaczeniem i rolą ojca w rodzinie w kontekście współczesnych wyzwań kulturowych i cywilizacyjnych.

Termin konferencji: 14 maja 2021 r. (piątek) godz. 15.00 – 17.15

Konferencja w związku z sytuacją pandemiczną odbędzie się w formie zdalnej.

Udział uczestników jest nieodpłatny.

Więcej informacji na stronie:
https://www.womczest.edu.pl/new/konferencja-ojcostwo-przygoda-misja-wyzwanie-organizowana-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-rodzin/

Ten, kto otwiera szkolne drzwi, zamyka więzienie.
Pisząc te słowa XIX- wieczny francuski pisarz Victor Hugo nie przewidział, że nasze dzieci, młodzież, nauczyciele zostaną zamknięci w domowych więzieniach, aby ustrzec się przed chorobą.
Chcielibyśmy móc szeroko otworzyć szkolne wrota wszystkim naszym podopiecznym, ale 17 maja powitamy jedynie połowę uczniów klas 4-8.
Życzymy przede wszystkim zdrowia, odłożenia na bok wszelkich urządzeń technicznych, łagodnego wejścia w nową- starą rzeczywistość i przekonania, że to relacje społeczne stanowią sedno życia człowieka.
                                                   Do zobaczenia
                                                     Dyrektor SP1
                                                       Krystyna Piosik

ZARZĄDZENIE NR 4H/2021

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

z dnia 04 maja 2021r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003r. poz. 68 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 824), zgody organu prowadzącego zarządzam co następuje:

 

§ 1

Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu w klasach IV - VIII w dniach 04.05.2021r. – 14.05.2021r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne.

  Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach leży na terenie powiatu wrocławskiego w gminie Kobierzyce. Nasza oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą podjąć naukę w technikum i branżowej szkole I stopnia. Kształcimy mi.in. w kierunkach:

 • technik logistyk
 • technik weterynarii
 •  technik rolnik
 •  technik hodowca koni
 •  technik hotelarstwa
 •  technik architektury krajobrazu
 •  technik geodeta
 •  magazynier – logistyk
 •  fryzjer
 •  sprzedawca
 •  kucharz

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną oraz realizuje projekty finansowane z funduszy europejskich, w ramach których młodzież realizuje praktyki zagraniczne oraz staże u pracodawców.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość zamieszkania w internacie.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.pzs-krzyzowice.wroc.pl w zakładce rekrutacja oraz na stronie elektronicznego systemu rekrutacji do szkół https://dolnoslaskie.edu.com.pl

Link do filmu:https://drive.google.com/file/d/1f67FzXXir_f-f1l87yOIQos2qo_DpSsA/view?usp=sharing