W trakcie realizacji projektu „ EKOPRACOWNIA- zielone serce szkoły” wielokrotnie zajmowaliśmy się problematyką zanieczyszczeń powietrza: ich przyczynami, skutkami i sposobami ochrony przed nimi. Prowadziliśmy również monitoring czystości powietrza za pomocą porostów nadrzewnych. Typ plechy porostów, rosnących na korze drzew, pokazuje nam poziom zanieczyszczeń powietrza SO2  na danym terenie. Do takiej oceny służy skala porostowa. Na jej podstawie wyróżnia się 7 stref zanieczyszczeń powietrza: 1. stopień to tzw. Pustynia porostowa ( powietrze bardzo silnie zanieczyszczone, brak porostów nadrzewnych), strefa 7. to powietrze praktycznie nieskażone.

Badania prowadziliśmy w Miliczu ( okolice SP1),pobliskich miejscowościach, w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego i Karkonoskim Parku Narodowym. Wnioski, do których doszliśmy:                                              

-w okolicach naszej szkoły obserwuje się porosty o plesze listkowatej (strefa 3. lub na granicy 3./4.) lub porosty proszkowate( strefa 2.)

- powietrze bardzo silnie zanieczyszczone oraz silnie zanieczyszczone,

-podobne strefy obserwuje się poza Miliczem oraz w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego i Karkonoskim Parku Narodowym- w badanym obszarze.