RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MILICZU

Rok Szkolny 2023 / 2024

PRZEWODNICZĄCY – PAN ROBERT HUTNIAK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – PANI LIDIA SOFIŃSKA

SEKRETARZ – PANI MARTA KALINOWSKA

SKARBNIK – PANI MICHALINA NIEDBAŁA

CZŁONEK -PAN HUBERT CZERWIŃSKI