• Krystyna Piosik – dyrektor szkoły, chemia

 • Aneta Florkowska – Sip  – wicedyrektor ds. dydaktycznych, język polski, wdż(wychowawca VIIIa)

 • Danuta Żołdak – wicedyrektor ds. wychowawczychwychowanie fizyczne,  (wychowawca VII c )

 • Judyta Tokar - psycholog

 • Katarzyna Potocka - pedagog

 • Kornelia Szumna - pedagog

 • Katarzyna Zakrzacka - nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca III c)

 • Katarzyna Vogt  - nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca III b)

 • Marta Kupis - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca III a )

 • Emilia Laskowska-Janoś - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca I a), język niemiecki

 • Anna Majchrzak -  nauczanie wczesnoszkolne, zaj. rewalidacyjne (wychowawca I b)

 • Barbara Magdzińska - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca I c)

 • Filomena Rejman - Kucharska- nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca II a)

 • Beata Stefańska - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca II b)

 • Łukasz Filipiak - religia

 • ks. Michał Miśkiewicz - religia

 • Małgorzata Maciejewska  –  język polski (wychowawca V a) 

 • Elżbieta Herl – język polski (wychowawca VI a)

 • Agnieszka Kołodziejczyk – Ozga  - język polski, wdż, muzyka, technika, plastyka (wychowawca VIIa )

 • Iwona Mocydlarz - język angielski, wychowawca VIIb                     

 • Anna Andruszczyszyn - Kolenda - język angielski                    

 • Agnieszka Romanów - Kaczmarek - jęyk angielski, język niemiecki

 • Tomasz Nowakowski – historia, wiedza o społeczeństwie             

 • Renata Grudkowska – Antkowiak – matematyka, (wychowawca VIII b)

 • Aneta Gębala – matematyka, zaj. rewalidacyjne,(wychowawca VIII c)

 • Hubert Pietrzak - fizyka

 • Agnieszka Pietrzak - matematyka, plastyka, technika, (wychowawca IV a)                                                                         

 • Magdalena Dzielicka – biologia,  edb, przyroda (wychowawca IVc)

 • Katarzyna Chołodecka - geografia, przyroda (wychowawca IV b)

 • Katarzyna Szafraniec - chemia

 • Paweł Urbański – wychowanie fizyczne

 • Włodzimierz  Świrkowicz – wychowanie fizyczne

 • Natalia Loret – biblioteka, język polski, terapia logopedyczna, informatyka

 • Katarzyna Józefiak – biblioteka, informatyka

 • Ewa Gadziemska - świetlica

 • Martyna Różańska- nauczyciel wspomagający

 • Beata Batora- nauczyciel wspomagający

 • Eugenia Adamik- zajęcia rewalidacyjne