ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Data, godzina Typ spotkania

23 września (czwartek)- godz. 17:00

Godz. 18:00

Zebrania z rodzicami

Rada Rodziców- sala konferencyjna

listopad Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i nauczycielami, wywiadówki partnerskie, wywiadówki on-line
27 stycznia ( czwartek) Wywiadówka podsumowująca pracę w I semestrze
Marzec Wywiadówki partnerskie: wychowawca- rodzic- wychowanek
28 kwietnia (czwartek) godz. 17:00 Wywiadówka- m.in. orientacja zawodowa dla rodziców uczniów kl. VII i VIII zaproszeni goście: dyrektorzy szkół średnich, pracownik poradni, Urzędu Pracy.

26 maja (czwartek) godz. 17:00

9 czerwca godz. 17:00

Zebranie z rodzicami uczniów klas 4-8 m.in. zapoznanie rodziców z   propozycjami ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.

Zebrania klas I – III