Rozpoczynamy walkę o "Podwórko Nivea" 💙🤍💙🤍
Wszystko jest w naszych rękach, pamiętajmy, że razem możemy więcej. 💪
Siła naszych głosów może dać dzieciom fantastyczny plac zabaw, wart ćwierć miliona złotych. 🎡
To miejsce będzie służyć nie tylko uczniom Jedynki, ale całej lokalnej społeczności🧒👱👱‍♀️👱‍♂️👨‍🦰👶🧓👩‍🦳Pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć🤝 Dla nas to nie duży wysiłek, a zyskać możemy wiele.
Co należy zrobić?
➡️Zarejestrować się na stronie podworko.nivea.pl,
➡️kliknąć zakładkę głosuj,
➡️wybrać województwo dolnośląskie, powiat milicki,
➡️wpisać miejscowość i wybrać naszą szkołę,
➡️ głosować codziennie od dziś aż do 15 lipca,
➡️każdego dnia możesz oddać jeden głos
Zaangażujcie rodzinę, przyjaciół, znajomych
Liczymy na wsparcie całej Gminy Milicz.
Zróbmy to razem🥰

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19. Wytyczne sanitarne są dostępne na naszej stronie internetowej Dołączam je również do wiadomości. 

Ponadto organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl . Dzięki niej rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora (kolonii, obozu), który musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki

WYTYCZNE

INFORMACJA O DNIACH DODATKOWO WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. M. KOPERNIKA W MILICZU

   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim ustalił dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 20120/2021:

2.11. 2020r. ( poniedziałek)

4, 5.01. 2021r ( poniedziałek, wtorek)

30.04.2021r. (piątek)

25-27.05.2021 ( wtorek środa, czwartek)- egzamin  ósmoklasisty- dni dodatkowo wolne dla uczniów klas 1-7

1,2,4.06. 2021 (piątek)

 Uczniowie, którym rodzice/prawni opiekunowie nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.

Ze względów organizacyjnych zobowiązuje się rodziców, których dziecko będzie korzystało w danym dniu z zajęć wychowawczo-opiekuńczych w szkole, o zgłoszenie tej informacji do wychowawcy na 3 dni robocze przed dniem wolnym. Zgłoszenie należy wpisać do zeszytu kontaktowego dziecka.

                               Dyrektor Szkoły  Podstawowej nr 1 M. Kopernika w Miliczu

                                                                                                 Krystyna Piosik

 

Imię i nazwisko
1. Magdalena Lubiatowska 6C
2. Zofia Żurek 8B
3. Hubert Panek 8B
3. Konrad Żurek 8B
5. Malina Cieślik 7B
5. Adam Moszonka 4B
7. Kajetan Pochodyła 8B
8. Ewa Iwanicka 6B
9. Błażej Adamowicz 4A
9. Klaudia Paszkiewicz 6A
11. Natalia Grzyb 6A
12. Adrian Korzeniowski 8B
13. Zofia Ratajczak 7B
14. Samatha Koch 7C
15. Julia Tymoczko 7C


Magdalena Lubiatowska i Zofia Żurek awansowały do etapu powiatowego konkursu, który odbędzie się 28.05.2021r. o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej w Dunkowej.
 

21 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej w Wziąchowie Wielkim odbył się etap powiatowy XIII Konkursu Powiatowego Języka Angielskiego. W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 6 szkół powiatu milickiego. Naszą szkołę na etapie powiatowym reprezentowali uczniowie:

W kategorii klas 4-6: Marcelina Niestrawska oraz Mateusz Podkowicz.

W kategorii klas 7-8: Maja Skiba, Maria Dyrcz oraz Jan Orlof.

„Ceglany Dom i Stodoła” w przysiółku Koruszka to miejsce, które odwiedziliśmy w dniu 19 maja. Mieliśmy okazję z bliska przyjrzeć się alpakom, krewnym wielbłąda, których wygląd wzbudza sympatię, bo wyglądają jak żywe maskotki.

Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.

Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez uczniów. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany również przez nauczycieli i pedagogów.
Poniżej zamieszczamy treść broszury. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania szkołom potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu e-uzależnieniom dzieci i młodzieży.

BROSZURA