UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

9 lipca 2021 r. ( piątek) w godz.9:00-13:00 w sekretariacie szkoły będą wydawane uczniom bądź rodzicom zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor szkoły

Krystyna Piosik