Po przeanalizowaniu ofert dziewięciu ubezpieczycieli Rada Rodziców na zebraniu 8.09.2020 r. wybrała firmę InterRisk, która w roku szkolnym 2020/21 obejmie ubezpieczeniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Składka wynosi 56 zł, suma ubezpieczenia 60000 zł.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

TABELA NORM

POSTANOWIENIA DODATKOWE

UBEZPIECZENIE EDU PLUS