ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Data, godzina Typ spotkania

22 września (czwartek)- godz. 17:00

godz. 18:00

Zebrania z rodzicami

Rada Rodziców- sala konferencyjna

listopad Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i nauczycielami, wywiadówki partnerskie, wywiadówki on-line
19 stycznia ( czwartek) Wywiadówka podsumowująca pracę w I semestrze
Marzec Wywiadówki partnerskie: wychowawca- rodzic- wychowanek
27 kwietnia (czwartek) godz. 17:00 Wywiadówka- m.in. orientacja zawodowa dla rodziców uczniów kl. VII i VIII -zaproszeni goście m. in. dyrektorzy szkół średnich.

25 maja (czwartek) godz. 17:00

7 czerwca godz. 17:00

Zebranie z rodzicami uczniów klas 4-8 m.in. zapoznanie rodziców z propozycjami ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.

Zebranie rodziców uczniów klas I – III