Harmonogram pracy w roku szkolnym 2022/2023

I semestr ( 1.09. 2022r. -22.01.2023r.)- 18 tygodni

II semestr ( 23.01. 2023r.- 23.06.2023r.)- 18 tygodni ( rozpoczyna się przed feriami)

Data, godzina Typ spotkania/ posiedzenia/ działania

22 września (czwartek)- godz. 17

godz. 18:00

Zebrania z rodzicami

Rada Rodziców- sala konferencyjna

listopad Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i nauczycielami, wywiadówki partnerskie
21 grudnia (środa) godz. 14:30 Wystawienie ocen przewidywanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

21-22 grudnia

Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen z przedmiotów i zachowania
12 stycznia ( czwartek) godz. 14.30

Ostateczne wystawienie ocen z wszystkich przedmiotów i z zachowania

19 stycznia ( czwartek) Wywiadówka podsumowująca pracę w I semestrze
20   stycznia (piątek) Apel podsumowujący pracę w I semestrze
13. 02. 2023-26 .02. 2023 Ferie zimowe
Marzec Wywiadówki partnerskie : wychowawca- rodzic- wychowanek
27 kwietnia (czwartek) godz. 17:00 Wywiadówka- m.in. orientacja zawodowa dla rodziców uczniów kl. VII i VIII zaproszeni goście: dyrektorzy szkół średnich, pracownik poradni, Urzędu Pracy
22 maja (poniedziałek) do godz. 14.30

Wystawienie propozycji ocen rocznych z przedmiotów i ocen zachowania

23-25 maja Egzaminy klas 8

25 maja (czwartek)

7 czerwca ( środa)

Zebranie z rodzicami klas 4-8 m.in. zapoznanie rodziców z propozycjami ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.

Zebranie klas I – III

13 czerwca (wtorek) godz. 14:30

Ostateczne wystawienie ocen, pobranie kart klasyfikacyjnych.

14 czerwca (środa) Komisja wyboru Absolwenta, Osobowości i Sportowca Roku.
16 czerwca (piątek) Podania do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy
19-21 czerwca Pobranie świadectw, drukowanie i złożenie sekretariacie szkoły.
19 czerwca (poniedziałek)

Apel podsumowujący pracę w II semestrze

20 czerwca (wtorek) Złożenie zagadnień i zadań do egzaminu poprawkowego (w dwóch egzemplarzach dla każdego ucznia) do godz.12.00. Odbiór przez uczniów w gabinecie wicedyrektora ds. dydaktycznych w godz. 12.00-13.00
23 czerwca (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023