Harmonogram pracy w roku szkolnym 2021/2022

I semestr ( 1.09. 2021r. -28.01.2022r.)- 21 tygodni

II semestr ( 14.02. 2022r.- 24.06.2022r.)- 19 tygodni

Data, godzina Typ spotkania/ posiedzenia/ działania
16.09 ( czwartek) godz. 17:00 Rada Rodziców

23 września (czwartek)- godz. 17

godz. 18:00

Zebrania z rodzicami

Rada Rodziców- sala konferencyjna

listopad Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i nauczycielami, wywiadówki partnerskie, wywiadówki on-line
21 grudnia ( wtorek) godz. 14:30 Wystawienie ocen przewidywanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

21-22 grudnia

Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen z przedmiotów i zachowania
19 stycznia ( środa) godz. 14.30

Ostateczne wystawienie ocen z wszystkich przedmiotów i z zachowania

27 stycznia ( czwartek) Wywiadówka podsumowująca pracę w I semestrze
28   stycznia (piątek) Apel podsumowujący pracę w I semestrze

31. 01. 2022-13 .02. 2022

Ferie zimowe
Marzec Wywiadówki partnerskie : wychowawca- rodzic- wychowanek
28 kwietnia (czwartek) godz. 17:00 Wywiadówka- m.in. orientacja zawodowa dla rodziców uczniów kl. VII i VIII zaproszeni goście: dyrektorzy szkół średnich, pracownik poradni, Urzędu Pracy
do 23 maja (poniedziałek) do godz. 14.30

Wystawienie propozycji ocen rocznych z przedmiotów i ocen zachowania

24-26 maja Egzaminy klas 8

26 maja (czwartek)

9 czerwca

Zebranie z rodzicami klas 4-8 m.in. zapoznanie rodziców z propozycjami ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.

Zebranie klas I – III

10 czerwca (piątek) godz. 14:30

Ostateczne wystawienie ocen, pobranie kart klasyfikacyjnych.

14 czerwca (wtorek) Komisja wyboru Absolwenta, Osobowości i Sportowca Roku.
20 czerwca (poniedziałek) Podania do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy
20 czerwca ( poniedziałek)

Apel podsumowujący pracę w II semestrze

24 czerwca (piątek) Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022