Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki, od poniedziałku, 9 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada 2020r. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez aplikację Teams, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

Dyrektor Szkoły

Krystyna Piosik

Wrocław 2020-11-02

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić
na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy
się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.
Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór
co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną
za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym
i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący
z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów
i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania
i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji
do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza,
że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

 W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów
o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych
i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania
 -stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów
na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału
w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej
ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie,
ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy
co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie
i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać
i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

„Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.

                                                           Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                       Roman Kowalczyk

                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 

Gratuluję uczniom- laureatom szkolnych eliminacji konkursów „zDolny Ślązak”, którzy zakwalifikowali się do etapów powiatowych oraz ich nauczycielom. A są to:

Konrad Żurek- z j.polskiego, chemii, biologii i matematyki

Tomasz Duda z matematyki

Jan Orlof z j. angielskiego

Hubert Panek z historii i chemii

Etapy powiatowe odbędą się w dniach 16- 19.11. 2020r.

Zakres tematyczny obejmujący etap  powiatowy znajduje się w regulaminie „zDolnego Ślązaka” umieszczonym m.in. na stronie szkoły.

                                                                                   Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

wicedyrektor A. Florkowska- Sip

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5. 1 oraz z informacją Dyrektora szkoły o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  2 listopada 2021r. ( poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ( nie będzie lekcji zdalnych).

   

    W dniach 19- 23 października  odbyły się eliminacje szkolne dolnośląskich konkursów „zDolny Ślązak” organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz DODN we Wrocławiu

WYNIKI ETAPÓW SZKOLNYCH KONKURSÓW

PRZEDMIOT

         POSZCZEGÓLNE MIEJSCA

J.POLSKI

1.     Konrad Żurek

2.     ex aequo Joanna Bukowska, Hubert Kowalski, Zofia Żurek

3.     ex aequo Aleksandra Banach, Julia Prałat, Wojciech Sofiński

HISTORIA

1.     Hubert Panek

2.     Hubert Kowalski

3.     Wojciech Sofiński

JĘZYK ANGIELSKI

1.     Jan Orlof

2.     ex aequo Maria Dyrcz, Wiktor Tułodziecki

3.     Maja Skiba

J. NIEMIECKI

     1. Konrad Żurek

     2. Hubert Kowalski

     3. ex aequo Joanna Bukowska, Zofia Żurek

MATEMATYKA

1.     Konrad Żurek

2.     Tomasz Duda

3.     Joanna Bukowska

FIZYKA

     1. Zofia Żurek

     2. Tomasz Duda

     3. Konrad Żurek

CHEMIA

1.     Konrad Żurek

2.     Hubert Panek

3.     Zofia Żurek

BIOLOGIA

      1. Konrad Żurek

      2. Tomasz Duda

      3. Marcelina Matoga

GEOGRAFIA

1.     ex aequo Tomasz Duda, Wojciech Sofiński

2.     Konrad Żurek

3.     Kamil Stellmach

 

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i trzymamy kciuki za to, aby zakwalifikowali się do poszczególnych etapów powiatowych- warunki kwalifikacji określa regulamin konkursów § 3pkt. 20.

                                               Koordynator szkolny wicedyrektor A. Florkowska- Sip

                                                                                              Wrocław 2020-10-26

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń
w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek
i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy –
w tym szczegolnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

                                                           Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                Dolnośląski Kurator Oświaty

 

   W związku z wysoką absencją wśród nauczycieli klas I-III po uzgodnieniu
z organem prowadzącym szkołę od dnia 28.10 do 08. 11. 2020r. uczniowie
klas I-III będą pracowali w trybie zdalnym. W przypadku nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim nauczanie  przejmie inny – wyznaczony przez dyrektora- nauczyciel.

Wielu uczniów z klas I-III korzysta z obiadów w szkole. W czasie nauki zdalnej jest możliwość odbierania obiadów w szkolnej stołówce. Proszę poinformować
p. Nowickiego (tel.662 723 575), jeśli ktoś deklaruje odbiór obiadu (należy przynieść swoje pojemniki).

Na czas zdalnego nauczania świetlica szkolna przestaje funkcjonować
w dotychczasowej formie. Na stronie szkoły w zakładce świetlica wychowawcy świetlicy będą zamieszczać zadania, ćwiczenia dla dzieci, które warto wykorzystać podczas zajęć i zabaw z dziećmi w domu.

Wierzę, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas i kiedy tylko będzie to możliwe zdrowi i pełni sił wrócimy do normalności.

                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                 Krystyna Piosik

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Katarzyna Potocka

    10.30 – 13.30

 

10.30 -   13.30

 8.00 - 10.00

10.30 -   13.30

-

Kornelia Szumna

8.00 – 12.00

 

8.00 – 12.00

8.30- 13.30

8.00 – 12.00

8.30 - 13.30

Z powodu nieobecności nauczycieli: pani Barbary Magdzińskiej i pani Anny Bożek zajęcia przyrodnicze i języka angielskiego w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu  26 października  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami.

                                                                            asystent projektu A. Florkowska- Sip