Ł. Filipiak M. Maciejewska P. Urbański E. Szyszka D. Żołdak P. Papież R. Korzeniowska K. Chołodecka B. Jarczewska
1. 2c-K. Zakrzacka* 1a-T. Nowakowski 6b- na 3 lekcję
2 2a-M. Różańska 8b-A. Ozga za 7l. 6a-J. Domańska za 8a 6c-K. Szumna
3. 5a-E. Gadziemska 6c-J. Domańska* 6b-N. Loret 7c-A. Gębala za 8a
4. 2b-K. Vogt* 4a-I. Buchert* 5a-B. Batora 7b-K. Szumna 4b-K. Józefiak za 1l. 8b-A. Sip
5. 1b-A. Bożek za zaj. rew.

7ac-

7c- do domu

7a- ks. Michał za 7l.

2c-E. Janoś za 8b

7ac-

7c- do domu

7a- ks. Michał za 7l.

4a-H. Pietrzak za 8a 6c-I. Mocydlarz za 8b
6. 4a- ks. Michał za 8a 7ac-do domu 7ac-do domu 7b-do domu
7. 7c- do domu

Wycieczka klasy: 8a- opieka p. Szyszka, p. Urbański, p. Korzeniowska

Wyjście klasy 8b po 4 lekcji

Zastępstwa na dyżurach: za Ł. Filipiaka (5) A. Bożek            

za M. Maciejewska (4) I. Buchert          

za P. Urbańskiego (4) A. Gębala

                       Za D. Żołdak (4)K.Szumna, (5)I.Mocydlarz,( 6)A. Sip

                       Za P. Papież (4, 7) A. Sip

                       Za K. Chołodecka (5) A. Ozga

                       Za B. Jarczewska (1, 2) J. Domańska