Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 • 2019.jpg
 • 150721.jpg
 • 387884.jpg
 • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
 • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
 • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
 • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5. 1 oraz z informacją Dyrektora szkoły o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  2 listopada 2021r. ( poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ( nie będzie lekcji zdalnych).

   

    W dniach 19- 23 października  odbyły się eliminacje szkolne dolnośląskich konkursów „zDolny Ślązak” organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz DODN we Wrocławiu

WYNIKI ETAPÓW SZKOLNYCH KONKURSÓW

PRZEDMIOT

         POSZCZEGÓLNE MIEJSCA

J.POLSKI

1.     Konrad Żurek

2.     ex aequo Joanna Bukowska, Hubert Kowalski, Zofia Żurek

3.     ex aequo Aleksandra Banach, Julia Prałat, Wojciech Sofiński

HISTORIA

1.     Hubert Panek

2.     Hubert Kowalski

3.     Wojciech Sofiński

JĘZYK ANGIELSKI

1.     Jan Orlof

2.     ex aequo Maria Dyrcz, Wiktor Tułodziecki

3.     Maja Skiba

J. NIEMIECKI

     1. Konrad Żurek

     2. Hubert Kowalski

     3. ex aequo Joanna Bukowska, Zofia Żurek

MATEMATYKA

1.     Konrad Żurek

2.     Tomasz Duda

3.     Joanna Bukowska

FIZYKA

     1. Zofia Żurek

     2. Tomasz Duda

     3. Konrad Żurek

CHEMIA

1.     Konrad Żurek

2.     Hubert Panek

3.     Zofia Żurek

BIOLOGIA

      1. Konrad Żurek

      2. Tomasz Duda

      3. Marcelina Matoga

GEOGRAFIA

1.     ex aequo Tomasz Duda, Wojciech Sofiński

2.     Konrad Żurek

3.     Kamil Stellmach

 

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i trzymamy kciuki za to, aby zakwalifikowali się do poszczególnych etapów powiatowych- warunki kwalifikacji określa regulamin konkursów § 3pkt. 20.

                                               Koordynator szkolny wicedyrektor A. Florkowska- Sip

                                                                                              Wrocław 2020-10-26

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń
w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek
i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy –
w tym szczegolnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

                                                           Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                Dolnośląski Kurator Oświaty

 

   W związku z wysoką absencją wśród nauczycieli klas I-III po uzgodnieniu
z organem prowadzącym szkołę od dnia 28.10 do 08. 11. 2020r. uczniowie
klas I-III będą pracowali w trybie zdalnym. W przypadku nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim nauczanie  przejmie inny – wyznaczony przez dyrektora- nauczyciel.

Wielu uczniów z klas I-III korzysta z obiadów w szkole. W czasie nauki zdalnej jest możliwość odbierania obiadów w szkolnej stołówce. Proszę poinformować
p. Nowickiego (tel.662 723 575), jeśli ktoś deklaruje odbiór obiadu (należy przynieść swoje pojemniki).

Na czas zdalnego nauczania świetlica szkolna przestaje funkcjonować
w dotychczasowej formie. Na stronie szkoły w zakładce świetlica wychowawcy świetlicy będą zamieszczać zadania, ćwiczenia dla dzieci, które warto wykorzystać podczas zajęć i zabaw z dziećmi w domu.

Wierzę, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas i kiedy tylko będzie to możliwe zdrowi i pełni sił wrócimy do normalności.

                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                 Krystyna Piosik

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Katarzyna Potocka

    10.30 – 13.30

 

10.30 -   13.30

 8.00 - 10.00

10.30 -   13.30

-

Kornelia Szumna

8.00 – 12.00

 

8.00 – 12.00

8.30- 13.30

8.00 – 12.00

8.30 - 13.30

Z powodu nieobecności nauczycieli: pani Barbary Magdzińskiej i pani Anny Bożek zajęcia przyrodnicze i języka angielskiego w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu  26 października  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami.

                                                                            asystent projektu A. Florkowska- Sip

 

 

Zgodnie z informacją Prezesa Rady Ministrów  z dnia 23.10.2020r. i z  Rozporządzeniem MEN, które będzie obowiązywać od dnia 26.10. 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, wprowadza się następujące zmiany:

 • Od dnia 26.10.2020r. do dnia 8.11.2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie klas IV – VIII;
 • Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez aplikację Teams, zgodnie z obowiązującym planem lekcji;
 • Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach w trybie stacjonarnym, według obowiązującego do tej pory planu lekcji;
 • Świetlica szkolna w okresie od 26.10 – 8.11.2020r. będzie działała w godzinach od 6.45 – 16.00. Zwracamy się jednak z prośbą do rodziców, aby w miarę możliwości zorganizowali opiekę dla swoich dzieci, w celu ograniczenia kontaktów z uczniami z innych klas;
 • Restauracja Grabownica dostarczy obiady na dotychczasowych zasadach. Rodzice uczniów klas starszych, korzystający z obiadów powinni skontaktować się z p. Nowickim, w sprawie odbioru obiadu lub czasowej rezygnacji;
 • Użyczanie laptopów na potrzeby zdalnej nauki - podpisywanie umów będzie możliwe od dnia 28.10.br.(środa).

 

 

Dyrektor Szkoły

Krystyna Piosik

W tym roku z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem: "Doradzamy - zawodowo, wybieramy - odlotowo" odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 p.n.: "Ginące zawody". Dzieci w swoich rysunkach pokazały między innymi pracę kowala, parasolnika, pucybuta, klucznika, szewca i zegarmistrza.

Poniżej przedstawiamy najlepsze prace, które zostały nagrodzone. Zwycięzcom gratulujemy. 

Z powodu nieobecności nauczycieli: pani Katarzyny Chołodeckiej laboratorium przyrodniczo- geograficzne w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu  22 października  ( czwartek) nie odbędzie się oraz zajęcia z j. angielskiego z p. Edytą Stachowiak- Szyszką w dniu 23 października ( piątek). Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami.

                                                                            asystent projektu A. Florkowska- Sip

Podczas zajęć 21.10 uczennice wybrały się na spacer po parku. Nie był to jednak zwyczajny spacer, ponieważ wyposażone w rękawiczki i worki na śmieci sprzątały park. W czasie poprzednich zajęć przyrodniczych w terenie uczennice zauważyły, że w parku jest dużo śmieci i bardzo chciały mieć pozytywny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Zaproponowały wielkie sprzątanie parku. Udało im się zebrać trzy worki śmieci. Dziewczyny podczas sprzątania miały również czas na obserwacje przyrody, zadawanie pytań oraz... szukanie grzybów.

Uczniowie w ramach zajęć szkoły na podium- laboratorium przyrodniczo-geograficzne, poznali budowę mikroskopu. Uczestnicy samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe, które później obserwowali przy pomocy mikroskopu świetlnego. Indywidualnie dokonywali obserwacji mikroskopowych preparatów trwałych (tkanek zwierzęcych, prostych organizmów).