Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie Olimiada Matematyczna Juniorów.

Terminarz i zadania

              W ostatni piątek, 14 września, odbyła się w Szkole Podstawowej nr.1 im. M. Kopernika w Miliczu „żywa lekcja historii” z udziałem Pana Tadeusza Jóźkowa, w której uczestniczyło 40 uczniów z ostatnich klas gimnazjalnych oraz klas VIII. Zaproszony do szkoły szanowny gość wygłosił dla młodzieży ciekawy wykład o losach swojej rodziny i własnych w czasach przedwojennej Polski i II wojny światowej. Młodzież uczestnicząca w prelekcji mogła się m.in. dowiedzieć o przodkach Pana Jóźkowa, którzy służyli w przedwojennym wojsku polskim i walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-20. Rodzina Pana Jóźkowa zamieszkiwała przed wojną dawne województwo tarnopolskie na Kresach południowo-wschodnich, blisko granicy z ZSRR i Rumunią. Dramatyczne wydarzenia związane z czasami II wojny światowej i zbrodniami ukraińskich nacjonalistów dokonywanymi na Polakach zamieszkałych na Kresach, których zaproszony do szkoły prelegent był świadkiem, czy okropne warunki wywózek Polaków organizowane zaraz po wojnie przez Sowietów, które doświadczył Pan Jóźków wywołały duże wrażenie na uczestnikach spotkania. Organizatorem wydarzenia wpisującego się w program szkolny „Ku Niepodległej”, realizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, był nauczyciel historii Tomasz Nowakowski.

Tomasz Nowakowski

View the embedded image gallery online at:
http://sp1milicz.pl/index.php/wydarzenia#sigFreeIda84e2572c5