Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

 

           

Zajęcia logopedyczne odbywały się od marca do czerwca  2019. Terapią objętych było 4 uczniów z klas 2. Uczniowie ci zostali zakwalifikowani na terapię na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych, rozmów z wychowawcami oraz diagnozy logopedycznej.

            Podczas zajęć grupowych uczniowie z dyslalią wykonywali ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe oraz dykcyjne. Terapia polegała na eliminowaniu wady wymowy, poprawnym wywoływaniu poszczególnych głosek, utrwalaniu ich w izolacji, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, sylabach, zdaniach oraz opowiadaniach i mowie potocznej. Podczas pracy u wszystkich uczniów poprawił się stan aparatu artykulacyjnego. U trojga  z nich (4) udało się zautomatyzować ćwiczone głoski w mowie spontanicznej.

            Podczas tych zajęć dzieci z wadami wymowy doskonaliły umiejętności oddechowe poprzez ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy (dmuchanie, przenoszenie papierowych przedmiotów za pomocą słomki, itp.). Pracowano również nad usprawnianiem motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych (naśladowanie przed lustrem ruchów warg, policzków i języka logopedy; odwzorowanie z ilustracji układów artykulacyjnych). Na zajęciach logopedycznych prowadzono także ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. Praca korekcyjna obejmowała wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Pracowano nad wykształceniem umiejętności analizy i syntezy głosek – jako niezbędnego elementu zarówno do utrwalenia ćwiczonych głosek jak i do nauki czytania.

            Na zajęciach logopedycznych uczyliśmy się także czytania. Dzieci miały możliwość wykonywania ćwiczeń wspierających – grafomotorycznych, koordynacji ręka-oko - pisanie, rysowanie, zabawy w elementach sypkich np. pisanie w kaszy, ciastolina, elementów metody z kinezjologii Denisona. Dzieci uczyły się kodowania, rozwiązywania rebusów i zagadek, krzyżówek i wykreślanek. Zajęcia były przeplatane także elementami logorytmiki i nauki czytania przez śpiewanie np. karaoke.

 

Logopeda

Natalia Loret-Wiernasz

Zabawa w odkodowywanie haseł

 

 

 

 

 

 

W zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w ramach projektu SZKOŁA NA PODIUM, z przyrody uczestniczyło 8 uczniów z klas trzecich gimnazjum: 3f-4 uczniów, 3a- 2 uczniów, 3c-uczeń oraz 3d- uczeń. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny, łącznie 30 godzin.

Celem zajęć było wyrównywanie szans , podniesienie kompetencji kluczowych, poznanie zastosowania geografii w życiu codziennym oraz przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

W trakcie zajęć uczniowie korzystali z map, uczyli się korzystać z metod prezentacji zjawisk na mapie. Chętnie pracowali, rozwiązywali testy gimnazjalne. Poszerzali  swoją  wiedzę na temat obliczania czasu na świecie oraz padania promieni słonecznych. W czasie zajęć korzystaliśmy z filmów naukowych oraz wykonywali ćwiczenia interaktywne.

Zajęcia w tak małych grupach pozwoliły na lepsze zrozumienie zagadnień oraz służyły do osiągnięcia lepszych efektów w nauce.

W zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, w ramach unijnego programu SZKOŁA NA PODIUM, z matematyki uczestniczyło 8 uczniów z klas trzecich gimnazjum: 3a -4 uczniów  oraz 3d -4 uczniów.  Zajęcia odbywały się dwa lub trzy razy w tygodniu przez trzy- cztery  godziny lekcyjne, łącznie             w liczbie 30 godzin.

Celem zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, podniesienie kompetencji kluczowych oraz zainteresowanie uczniów matematyką.

Uczniowie pracowali indywidualnie i w grupach.

W trakcie zajęć uczniowie chętnie pracowali, rozwiązując testy egzaminacyjne.  Utrwalali wiedzę wykonując ćwiczenia interaktywne, pracując z kartami pracy, grając w gry dydaktyczne np. domino matematyczne, bingo matematyczne oraz budując bryły wykorzystując klocki reko.

Mała grupa pozwoliła słabszym uczniom na odważniejsze podejście do zadań.

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu
pn.  „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!”, o numerze:  RPDS.10.02.01-02-0111/18.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M.Kopernika w Miliczu

Lp.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia

Czas trwania/godziny

(od-do)

Nr grupy

Miejsce realizacji zajęć

1

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

27.02.2019r.

14.30-15.15

 

Sala 4

2

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

27.02.2019r.

15.20-16.05

 

Sala 4

3

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

06.03.2019r.

14.30-15.15

 

Sala 4

4

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

06.03.2019r.

15.20-16.05

 

Sala 4

5

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

14.03.2019r.

14.30-15.15

 

Sala 4

6

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

14.03.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

7

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

20.03.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

8

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

20.03.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

9

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

25.03.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

10

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

25.03.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

11

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

27.03.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

12

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

27.03.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

13

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

03.04.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

14

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

03.04.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

15

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

07.05.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

16

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

07.05.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

17

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

09.05.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

18

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

09.05.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

19

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

10.05.2019r.

14.30-15.15

 

Sala 4

20

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

10.05.2019r.

15.20-16.05

 

Sala 4

21

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

15.05.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

22

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

15.05.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

23

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

29.05.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

24

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

29.05.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

25

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

05.06.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

26

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

05.06.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

27

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

10.06.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

28

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

10.06.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

29

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

18.06.2019r

14.30-15.15

 

Sala 4

30

Laboratorium chemiczne

Krystyna Piosik

18.06.2019r

15.20-16.05

 

Sala 4

 

9.

12.04.2019

13.05 (poniedziałek) – odrabiamy za strajk

12.45-13.30

02

10.

12.04.2019

20.05 (poniedziałek)

odrabiamy za strajk

13.30-14.20

12.45-13.30

-„-

11.

16.04.2019 ( wtorek)

27.05 (poniedziałek)

odrabiamy za strajk

13.30-14.15

12.45-13.30

-„-

12.

27.04.2019 (wtorek)

03.06.2019 (poniedziałek)

odrabiamy za strajk

13.30-14.15

12.45-13.30

-„-

13.

26.04.2019

10.06.2019 (poniedziałek)

odrabiamy za strajk

12.40-13.25

12.45-13.30

-„-

14.

26.04.2019

17.06.2019 (poniedziałek)

odrabiamy za strajk

13.30-14.15

12.45-13.30

-„-

15.

29.04.2019 (poniedziałek)

13.30-14.15

-„-

16.

30.04.2019 (wtorek)

zmianie uległ termin na prośbę rodziców 29.04.2019

12.45-13.30

-„-

17.

06.05.2019 (poniedziałek)

13.30-14.15

-„-

18.

07.05.2019 (wtorek)

13.30-14.15

-„-

19.

10.05.2019

12.40-13.25

-„-

20.

10.05.2019

13.30-14.15

-„-

21.

17.05.2019

12.40-13.25

-„-

22.

17.05.2019

13.30-14.15

-„-

23.

24.05.2019

12.40-13.25

-„-

24.

24.05.2019

13.30-14.15

-„-

25.

31.05.2019

12.40-13.25

-„-

26.

31.05.2019

13.30-14.15

-„-

27.

07.06.2019

12.40-13.25

-„-

28.

07.06.2019

13.30-14.15

-„-

29.

14.06.2019

12.40-13.25

-„-

30.

14.06.2019

13.30-14.15

-„-