W zajęciach brało udział ośmioro uczniów z klasy 6a. Zajęcia realizowane były w trybie stacjonarnym oraz zdalnym. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy przyrodniczej i geograficznej, poznanie świata przyrody i mądrego korzystania z jego zasobów.
W ramach zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności przyrodnicze.
Aktywnie uczestniczyli w zajęciach:
-badali kwasowość gleby,
-analizowali wodę po względem zawartości azotanów, fosforanów oraz wykonywali dużo ciekawych doświadczeń i eksperymentów.
Na zajęciach uczniowie korzystali z różnych środków dydaktycznych: walizki ekobadacza, mikroskopy, filtry wodne, atlasy, filmy przyrodnicze, mapy multimedialne. Zajęcia były ciekawe, co potwierdza wypełniona przez nich ankieta.

 

W zajęciach z języka angielskiego brało udział 8 uczniów klasy 8. Zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w różnorodnych sytuacjach życiowych; podniesienie kompetencji językowych; rozwijanie zdolności komunikacji ustnej; zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i informacji oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; kształtowanie poczucia pewności siebie przy komunikacji z użyciem języka angielskiego; kształtowanie pozytywnego nastawienia i tolerancji wobec obcej kultury i języka; pogłębianie znajomości języka angielskiego.

Na pierwszych i ostatnich zajęciach zostały przeprowadzone testy diagnostyczne. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalania słownictwa, zagadnień gramatycznych z zakresu objętego programem nauczania języka angielskiego. Uczniowie rozwijali także sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Podczas zajęć uczniowie brali aktywny udział w zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego poprzez uczestnictwo w różnorodnych ćwiczeniach językowych, również z wykorzystaniem technologii komputerowych. W celu urozmaicenia zajęć nauczyciel bardzo często tworzył ćwiczenia interaktywne oraz korzystał z wielu ćwiczeń proponowanych przez wydawnictwa językowe: Pearson, MacMillan.

Zajęcia okazały się ciekawe dla uczniów, co potwierdza wypełniona przez nich ankieta.

Szkoła na Podium

W zajęciach z języka angielskiego brało udział 8 uczniów klas 3. Zajęcia odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w prostych sytuacjach życiowych; podniesienie kompetencji językowych; rozwijanie zdolności komunikacji ustnej; zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i informacji oraz motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

Podczas zajęć uczniowie brali aktywny udział w zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego poprzez uczestnictwo w grach i zabawach językowych, również z wykorzystaniem technologii komputerowych.

W zajęciach logopedycznych brało udział 4 uczniów. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w trybie stacjonarnym.

Ogólne i szczegółowe cele zajęć został przez uczniów w różnym stopniu osiągnięte.

U wszystkich w różnym stopniu doszło do usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych. Nastąpił rozwój mowy pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym i frazeologicznym. Analizując wyniki ankiet ewaluacyjnych – uczniowie:

- wszyscy uczniowie uznali, że po zajęciach bardziej lubią się uczyć

- wszyscy przyznali, że zajęcia im się podobały

- wszyscy uczniowie uznali, ze program zajęć był ciekawy.

Zajęcia nie były monotonne – pojawiały się oprócz zajęć stolikowych, czy przed lustrem logopedycznym różnego rodzaju ćwiczenia połączone z ruchem, ćwiczeniami koordynacji, logorytmiczne.

- wszyscy uczniowie uznali, że materiały prezentowane na zajęciach były ciekawe,

- wszyscy przyznali, że korzystali na zajęciach z nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych

Wykorzystywano komputerowe i multimedialne programy logopedyczne. Pracę nad korekcją wymowy oraz ćwiczenia narządów mowy i ćwiczenia oddechowe wykonywane były podczas zabawy – gier, mini konkursów. Wykorzystywano różnego rodzaju pomoce do ćwiczeń.

- wszyscy uznali, że po zakończeniu zajęć łatwiej  zapamiętują i lepiej się uczą

- uznali, że wiedza dot. zajęć logopedycznych jest większa

- wszyscy chętnie skorzystaliby z takich zajęć w przyszłości.

Natalia Loret-Wiernasz

 

Zajęcia rozwijające z matematyki w ramach projektu:

 „Szkoła na podium- tutaj lubię się uczyć” gr. 17

Cele ogólne zajęć:

- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,

- wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania               i zdobywania informacji,

- doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych            i nabywanie nowych umiejętności,

- przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,

- opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych,

- opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej.

W zajęciach brało udział ośmioro uczniów z klasy 6c. Zajęcia były realizowane          w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 oraz I semestrze roku szkolnego 2020/2021.         W ramach zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności matematyczne. Rozwiązywali łamigłówki liczbowe- Sudoku i kakuro. Wykonywali ćwiczenia interaktywne. Układali puzzle geometryczne, rozwiązywali łamigłówki z wykorzystaniem zapałek. Uczyli się poprzez zabawę, grając w matematycznego Piotrusia oraz matematyczne domino.  Budowali bryły      z klocków reko. Były również zabawy twórcze z klockami GEO.