Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

PROJEKT realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SKOK- Szkoły Kształcące Obszary Kluczowe- harmonogram zajęć pozalekcyjnych w drugim roku projektu- 4  semestrze roku szkolnego 2018/2019

PROJEKT realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SKOK- Szkoły Kształcące Obszary Kluczowe- harmonogram zajęć pozalekcyjnych w drugim roku projektu- 4 semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

Przedmiot

Prowadzący

Termin , godzina)

Miejsce ( nr sali)

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

p. Renata Grudkowska- Antkowiak

1.      7.01.         13:40- 14:25

2.      7.01.          14:30-15:15

3.      14.01.        13:40- 14:25

4.      14.01.        14:30-15:15

5.      21.01.        13:40- 14:25

6.      21.01.        14:30-15:15

7.      11.02.        13:40- 14:25

8.      11.02.        14:30-15:15

9.      18.02.        13:40- 14:25

10.  18.02.        14:30-15:15

11.  25.02.        13:40- 14:25

12.  25.02.        14:30-15:15

13.  04.03.        13:40- 14:25

14.  04.03.        14:30-15:15

15.  08.03.        13:40- 14:25

16.  11.03.        13:40- 14:25

17.  11.03.        14:30-15:15

18.  15.03.        13:40- 14:25

19.  18.03.       13:40- 14:25

20.  18.03.        14:30-15:15

      21. 22.03.        13:40- 14:25

 

22.  25.03.   13:40- 14:25

23.  25.03.   14:30-15:15

24.  29.03.   13:40-14:25

25.  01.04.   13:40- 14:25

26.  01.04.   14:30-15:15

27.  05.04.   13:40- 14:25

28.  08.04. 13:40- 14:25

29.  08.04.   14:30-15:15

30.  12.04.   13:40- 14:25

gab. nr 5 SP1 gr. 17

 

 

W zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych w ramach unijnego programu SKOK z chemii uczestniczyło 8 uczniów. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu przez dwie godziny lekcyjne, łącznie w liczbie 30 godzin.

Celem głównym zajęć było opanowanie czynności praktycznych bezpiecznego posługiwania się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi, projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych, formułowanie obserwacji, wniosków, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opisywanie właściwości substancji i wyjaśnianie przebiegu prostych procesów chemicznych, wskazywanie na związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne, wskazywanie na związek między właściwościami substancji a ich budową chemiczną, stosowanie poprawnej terminologii,   wykonywanie obliczeń dotyczących praw chemicznych.

Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ocenianie wiarygodności uzyskanych danych.

Uczniowie pracowali indywidualnie i w grupach.

Dominującą formą były doświadczenia chemiczne, praca z wykorzystaniem plansz interaktywnych, modeli kulkowo-pręcikowych.

Uczniowie po zajęciach: rozpoznają i nazywają sprzęt laboratoryjny, odpowiednio go stosują, znają i stosują zasady BHP w pracowni chemicznej, rozpoznają piktogramy, korzystają z danych zawartych w tabelach, na wykresach , w układzie okresowym, formułują wnioski na podstawie obserwacji, wykonują obliczenia chemiczne, znają podstawowe właściwości wybranych metali i niemetali, tlenków, kwasów i soli.

 

Celem zajęć przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej było podniesienie efektów kształcenia w zakresie wiedzy przyrodniczej poprzez rozwijanie wiadomości o świecie przyrodniczym i współzależnościach występujących w przyrodzie. Dzieci doskonaliły umiejętność obserwowania otaczającego świata i zachodzących w nim zmian. Wiele zadań miało na celu zachęcanie uczniów do zachowań proekologicznych, podejmowania działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Zajęcia odbywały się w sali oraz w naturalnym środowisku podczas wyjść i wycieczek, dzięki którym dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Stosowano różnorodne metody i formy pracy, które: aktywizowały uczniów do wielu działań, pobudzały zaciekawienie, uczyły poszukiwania nowych wiadomości z różnych źródeł wiedzy, w tym posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Dzieci pracowały zbiorowo, indywidualnie lub w 2-3 osobowych zespołach. Uzupełniały karty pracy przygotowane przez nauczyciela, rozwiązywały zagadki i łamigłówki przyrodnicze. Wykorzystano gry dydaktyczne, programy multimedialne, filmy zawierające propozycje eksperymentów dla najmłodszych, układanki (puzzle, domino) o tematyce przyrodniczej (ryby, ptaki, rośliny, drzewa), globus, mikroskopy, walizki ekobadacza do obserwacji oraz badania właściwości wody i materiały plastyczno-techniczne.  W terenie korzystano głównie z lup. Dwukrotnie dzieci uczestniczyły w zajęciach w Centrum Bioróżnorodności, prowadzonych przez pracowników terenowych DZPK Wrocław na obszarze parku krajobrazowego „Dolina Baryczy” , specjalistę Leszka Matacza i Cezarego Tajera.  

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane, a efekty działań można było obserwować już w trakcie trwania projektu. Uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w nich, można było zauważyć wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów. Dzieci samodzielnie poszukiwały informacji na omawiane tematy, przygotowywały doświadczenia, prowadziły obserwacje. Zajęcia spełniły swoją rolę, cele zostały osiągnięte. Sprzyjała temu praca w małolicznej grupie.

                                              

Nauczyciel prowadzący: Izabela Buchert

Zajęcia z matematyki dla klas III gimnazjum odbywały się systematycznie, wykonywaliśmy zadania przy pomocy zestawów egzaminacyjnych, plansz matematycznych oraz kart pracy. Na zajęciach stosowaliśmy metody aktywizujące były także ćwiczenia interaktywne. Uczniowie stwierdzili, że zajęcia były interesujące a materiały prezentowane były ciekawe. W przyszłości chętnie uczęszczaliby na takie zajęcia.
                                                                                                                                                              Prowadząca Aneta Gębala

Pragniemy zaprosić Państwa na warsztaty dla rodziców prowadzone przez p.psycholog w ramach projektu SKOK. Termin: 16.01.środa godz. 17:30 sala konferencyjna 04. Tematyka: Jak wspierać dziecko w rozwoju- szkolenie rozwijające umiejętności wychowawcze.

                                                                           Zapraszają
                                                                        Dyrekcja szkoły
                                                     Prowadząca Marta Grzegorczyk, Monika Margol