Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej. Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów

To projekt realizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. Wartość realizowanego projektu to kwota 499 285,50 zł., nr POWR.03.01.00-00-U008/17-00.

Celem nowo rozpoczynanego projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w szczególności umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy wśród grupy 192 uczniów w wieku 13-16 lat. Projekt ma za zadanie stworzyć warunki pełnego rozwoju ucznia poprzez edukację chemiczną i proekologiczną. Realizacja tak sformułowanego celu będzie możliwa dzięki:

  • Tworzeniu warunków sprzyjających do samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów i motywowania uczniów do podjęcia studiów i pracy badawczej
  • Tworzeniu kontaktów i obszarów współdziałania ze środowiskiem akademickim
  • Umożliwieniu poznania istoty i techniki eksperymentu naukowego
  • Nabywaniu umiejętności prezentacji osiągnięć z wykorzystaniem technik multimedialnych.

W tym roku do projektu przystąpiło sześcioro uczniów naszej szkoły : jedna uczennica kl. VII Paulina Okniańska i pięcioro uczniów klas trzecich gimnazjum: Jakub Ostrycharz. Maria Mikołajczak, Paulina Hutniak, Zuzanna Iwanicka, Karolina Pawlak. Uczniowie uczestniczyli już w pierwszych zajęciach na Politechnice Wrocławskiej. Wybitnym młodym chemikom życzymy wytrwałości, sukcesów, rozwijania pasji i zainteresowań.

9 października 2018r w Szkole Podstawowej nr 1 w Miliczu punktualnie o godz. 11 miały miejsce dwa ważne wydarzenia: burmistrz Piotr Lech uroczyście podpisał umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr1 im. M. Kopernika w Miliczu z wykonawcą – firmą budowlaną „InterMAX” z Przygodzic. Szkoła zostanie wyremontowana za kwotę ponad 2,2 mln zł.