Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

W dniu 21 stycznia 2019 roku odbył się szkolny etap Powiatowego Konkursu z Języka Francuskiego dla gimnazjalistów „ Je parle francais ”. Do konkursu przystąpili uczniowie klasy 3 F uczący się języka francuskiego. Zmierzyli się oni z zadaniami sprawdzającymi struktury leksykalno-gramatyczne. Do etapu powiatowego, który odbędzie się w marcu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

I miejsce: ZUZANNA KŁOSOWSKA

II miejsce: PAULINA HUTNIAK

III miejsce: WIKTORIA KUKFISZ

IV miejsce: PATRYK ANTONISZYN

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!!! FELICITATIONS!!!!

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach Programu Profilaktycznego pn. „Świadomy Junior” zaprasza  uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie plastycznym „Bezpieczny w sieci”. Celem konkursu  jest poprawa bezpieczeństwa uczniów korzystających z cyberprzestrzeni. Przedmiotem konkursu będzie sporządzenie plansz edukacyjnych z zakresu problematyki cyberzagrożeń.  Nagrody dla autorów najlepszych prac to m.in. zwiedzanie Kolejkowa, Hydropoils, wizyta we wrocławskim ZOO wraz z zajęciami edukacyjnymi na terenie obiektu, wizyta na terenie bazy Przodowników Psów Służbowych – zajęcia z przewodnikiem psa służbowego, bilety na mecz piłkarski Śląska Wrocław, zwiedzanie Stadionu Miejskiego, w tym spotkanie z piłkarzami.  Termin nadsyłania prac –  29 marca 2019 r.  Regulamin konkurs  wraz ze zgłoszenie do konkursu znajduje się na stronie :  

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/konkurs-plastyczny-bezpieczny-w-sieci-dla-uczniow-klas-iv-viii/

Celem konkursu jest: zachęcenie uczniów do aktywnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu; przygotowanie własnej gry matematycznej; rozwijanie umiejętności plastycznych; poszerzenie i utrwalenie wiedzy w zakresie edukacji matematycznej; rozwijanie u dzieci zdolności logicznego myślenia i zapamiętywania; pokazanie, że nauka poprzez zabawę może być inspirująca i ciekawa. 

Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV- VI Szkoły Podstawowej. 5. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie planszowej gry matematycznej. Uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej opracują gry utrwalające podstawowe działania matematyczne , doskonalące techniki rachunkowe z zastosowaniem m.in. wybranych pojęć geometrycznych, ułamków zwykłych i dziesiętnych, figur geometrycznych i ich własności, równań i nierówności oraz innych umiejętności objętych programem nauczania w klasach IV-VI.

Gry nie mogą zawierać gotowych elementów.

Konkurs trwa od 15.11.2018-14.03.2019 r

REGULAMIN