Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

 

- W tych dniach obowiązuje strój apelowy- dzięki temu będziecie mogli na własnej skórze poczuć powagę egzaminu.

- Każdego dnia sprawdzajcie na listach, w której klasie piszecie egzamin ( tablica na I piętrze). Osoby wyróżnione grubszą czcionką odbierają prace razem z przewodniczącym z gab. 110 ( czekają o 8 50 przed gabinetem)

- Plecaki, telefony proszę zostawić w szafkach

- Każdego dnia przed wejściem do sali będziecie losowali miejsce, które zajmiecie

- Piszcie piórem lub długopisem z czarnym tuszem/atramentem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki- jeżeli trzeba je wykonać- wykonujecie długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- Pamiętajcie, że egzamin jest organizowany dla Was w celu sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy, nabrania wprawy w kodowaniu, właściwym zaznaczaniu odpowiedzi, jak również w celu optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pisanie ( nie opuszczacie wcześniej sali niż po upływie wyznaczonego czasu!)

W dniach 4-6- grudnia odbył się w naszej szkole próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez wydawnictwo Operon oraz British Council. 117 uczniów zmagało się z zadaniami z historii i wos-u oraz języka polskiego- pierwszego dnia, drugiego z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a w czwartek z języków obcych.

Celem tego egzaminu było sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów przed właściwym, kwietniowym egzaminem, ale również wprawienie w kodowaniu, właściwym zaznaczaniu odpowiedzi oraz nauka optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pisanie

Swoje wyniki poznają uczniowie po przerwie świątecznej, a rodzice zostaną poinformowani na najbliższej wywiadówce semestralnej, czyli 3 stycznia.