Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia ze szkoły bezpiecznego upadania „UKEMI”, która uczy , jak upadać, by nie odnosić obrażeń.

Za pierwsze zajęcia serdecznie dziękujemy trenerowi judo Panu Marcinowi Kostrzewa, który zademonstrował wykonywanie padów, chroniących przed kontuzjami związanymi z różnego rodzaju upadkami.

Pan Marcin zachęcał przede wszystkim do zdrowego trybu życia, zwiększył w nas zainteresowanie judo jako sportem.

         Będziemy spotykać się z trenerem raz w tygodniu i budować swoją pewność siebie, odwagę, uczyć się współpracy w grupie i szacunku dla innych.

Czekamy na zajęcia z niecierpliwością.

      

UKEMI JUDO - kolejny rok trenerzy judo zadbają o naukę bezpiecznego upadku najmłodszych Miliczan ! Dzięki współpracy Władz miasta Milicza i Dyrekcji Szkół Podstawowych nr. 1 oraz nr. 2  i w tym roku młodzi uczniowie będą mogli nauczyć się jak zachować się w czasie upadku.

UKEMI JUDO – szkoła bezpiecznego upadania to program  realizowany przez Polski Związek Judo przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Europejską Unią Judo.

Program UKEMI JUDO– szkoła bezpiecznego upadania powstał w wyniku obserwacji zachowań dzieci w szkołach podczas zajęć wychowania fizycznego, podczas zabaw na przerwach i w różnych formach aktywności pozaszkolnej (gra w piłkę, jazda na rowerze, na wrotkach i deskorolkach itp.). Doskonale wiemy, że upadki są związane z każdą z tych form aktywności. Zadaniem programu UKEMI JUDO– szkoła bezpiecznego upadania jest to, by były to bezpieczne upadki.

Umiejętność bezpiecznego upadania jest wpisana w cały system szkolenia judo ale wiąże się również z wieloma dyscyplinami sportu uprawianymi przez dzieci - zespołowe gry sportowe, sporty zimowe, kolarstwo, wrotkarstwo, coraz modniejsze jeździectwo no i oczywiście sporty walki. Poprawne wykonywanie padów ma na celu ochronę ćwiczących przed kontuzjami związanymi z różnego rodzaju upadkami.


Cele programu:

1. Wychowawczo-edukacyjny – budowanie pewności siebie, odwagi, systematyczności, nauka umiejętności współpracy w grupie i szacunku dla innych.

2. Wszechstronny psychomotoryczny rozwój dzieci, przyzwyczajenie do ruchu, do zdrowego tryb życia i również ukierunkowanie agresji.

3. Przyswojenie specyficznej wiedzy judo (pady), co umożliwia dzieciom, uniknięcie urazów w czasie zabaw oraz innych sportów i w codziennym życiu.

4. Utwierdzanie i zwiększanie zainteresowania judo jako sportem. "

„UKEMI JUDO – szkoła bezpiecznego upadania”

Prezentacja programu

(*program adresowany do dzieci z klas I-IV szkół podstawowych)

UKEMI JUDO–  szkoła bezpiecznego upadania to program pilotażowy realizowany przez Polski Związek Judo przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Europejską Unią Judo.

Program UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania  powstał w wyniku obserwacji zachowań dzieci w szkołach podczas zajęć  wychowania fizycznego, podczas zabaw na przerwach i w różnych formach aktywności pozaszkolnej (gra w piłkę, jazda na rowerze, na wrotkach i deskorolkach itp.). Doskonale wiemy, że upadki są związane z każdą z tych form aktywności. Zadaniem programu UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania jest to, by były to bezpieczne upadki.

Umiejętność bezpiecznego upadania jest wpisana w cały system szkolenia judo ale wiąże się również z wieloma dyscyplinami sportu uprawianymi przez dzieci - zespołowe gry sportowe, sporty zimowe, kolarstwo, wrotkarstwo, coraz modniejsze jeździectwo  no i oczywiście sporty walki.

Poprawne wykonywanie padów ma na celu ochronę ćwiczących przed kontuzjami związanymi z różnego rodzaju upadkami.

Czytaj więcej: „UKEMI JUDO – szkoła bezpiecznego upadania”