Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Miliczu

Przewodniczący - p. Marek Orman

Wiceprzewodniczący- p. Krzysztof Pawlak

Skarbnik - p. Hubert Czerwiński

Sekretarz - p. Katarzyna Józefiak

Przedstawiciele klasowych Rad Rodziców:

1a- p. Roksana Konieczna

1b- p. Sylwia Kowalczyk

1c- p. Sabina Misiak

2a- p. Hubert Czerwiński

2b- p. Robert Hutniak

4a- p. Małgorzata Mróz

4b- p. Krzysztof Boczula

4c- p. Marek Orman

5a –p. Lidia Sofińska

5b- p. Joanna Barczyńska

5c- p. Elżbieta Tymoczko

7a- p. Arleta Kurczakowska

7b- p. Magdalena Rzepka

8a- p. Marta Horyza

8b- p. Feliks Krycia

IIIa- p. Maria Mencel

IIIb – p. Katarzyna Józefiak

IIIc – p. Elżbieta Matuszczak

IIId – p. Krzysztof Pawlak

IIIe – p. Aneta Jurkowska

IIIf - p. Stanisława Raszka

 

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 20zł za pierwsze dziecko, 10zł za drugie dziecko.

Rada Rodziców zaznacza, że jest to składka dobrowolna, jednak prosi o dokonywanie wpłat, ponieważ zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane wzorem lat ubiegłych na:

-dofinansowanie "Dnia Gimnazjalisty" (nagrody w loteriach lub opłacenie autokarów na wycieczki klasowe)
- fundowanie nagród i poczęstunku na konkursach powiatowych,
- dofinansowanie sprzętu sportowego, 
- pomoc w organizacji balu gimnazjalnego oraz dofinansowanie do balu dla dzieci, które mają ciężką sytuację materialną, 
- poczęstunek dla trzecioklasistów podczas egzaminów gimnazjalnych (bułki oraz napoje)
- nagroda dla absolwenta roku,
- nagrody książkowe dla uczniów na podsumowanie konkursów szkolnych oraz za udział w organizacjach szkolnych i akcjach charytatywnych (na koniec roku szkolnego),

-nagrody dla uczniów z najwyższą średnią,

- zwrot kosztów podróży uczniów uczestniczących w projektach edukacyjnych.