Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Ważny komunikat! Obiady!

Ze względów organizacyjnych obiady nie będą wydawane od 16.09.br.,  Będą prowadzone kolejne rozmowy z rodzicami
z uwagi na niewielką ilość dostarczonych deklaracji obiadowych. Jednocześnie zobowiązuję rodziców
o przekazanie wychowawcom wiążących informacji dotyczących obiadów, najpóźniej w dniu 19.09 br., podczas zebrania wychowawcy z rodzicami.

Wicedyrektor Renata Korzeniowska