Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, zaopiniowane pozytywnie przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przy szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu:

2 listopada 2018r.

10,11,12 kwietnia 2019r.– egzamin gimnazjalny klas trzecich

15,16,17 kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty

2 maja 2019r. – Dzień Flagi