Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

    Harmonogram pracy w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

w Szkole Podstawowej nr 1im. M. Kopernika w Miliczu w tym spotkań z rodzicami

I semestr ( 1.09. 2017r. -14.01.2018r.)- 18 tygodni

II semestr ( 29.01. 2018r.- 22.06.2018r.)- 19 tygodni

1. 14 września ( czwartek)- zebranie z rodzicami

2. 26 października ( czwartek) godz. 17.00- Dzień otwarty- indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i nauczycielami

3. 12 grudnia (wtorek) – wystawienie ocen przewidywanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

4. 14 grudnia ( czwartek) godz. 17.00 – wywiadówka: poinformowanie rodziców o propozycjach ocen z przedmiotów i zachowania

5. 5 stycznia ( piątek)- ostateczne wystawienie ocen z wszystkich przedmiotów i  oceny z zachowania

6. 11 stycznia ( czwartek)- zebranie z rodzicami- 17.00- podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I semestrze

7. 15-28 I Ferie zimowe

8. 2 II ( piątek)- apel podsumowujący pracę w I semestrze