Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Harmonogram pracy w roku szkolnym 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1im. M. Kopernika w Miliczu

I semestr ( 2.09. 2019r. -24.01.2020r.)- 19 tygodni

II semestr ( 27.01. 2020r.- 26.06.2020r.)- 19 tygodni

Data, godzina

Typ spotkania/ posiedzenia/ działania

19 września (czwartek)- godz. 16:30- kl. I-III

17:30- kl. IV-VIII

Zebranie z rodzicami

26.09. ( czwartek) godz. 17:00

Rada Rodziców

 listopad

Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą i nauczycielami, wywiadówki partnerskie- wg potrzeb

20 grudnia ( piątek) godz. 14:30

Wystawienie ocen przewidywanych z poszczególnych przedmiotów i zachowania

23- 31 grudnia 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna zgodnie z kalendarzem MEN na rok szkolny 2019/2020

9 stycznia  (czwartek) godz.

16:30- kl. I-III

17:30- kl. IV-VIII

Wywiadówka: poinformowanie rodziców o propozycjach ocen z przedmiotów i zachowania

 20 stycznia ( pon.) godz. 14.30

Ostateczne wystawienie ocen z wszystkich przedmiotów i   z zachowania

31  stycznia (piątek)

Apel podsumowujący pracę w I semestrze

 

10 II- 23 II 2020

Ferie zimowe

Marzec

Wywiadówki partnerskie: wychowawca- rodzic- wychowanek

9 – 14 kwietnia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna zgodnie z kalendarzem MEN na rok szkolny 2019/2020

23- 25 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty

23 kwietnia  (czwartek) godz. 17:00

 Wywiadówka- m.in. orientacja zawodowa dla rodziców uczniów kl. VII i VIII, zaproszeni goście: dyrektorzy szkół średnich, pracownik poradni, Urzędu Pracy

do 26 maja (wtorek) do godz. 14.30

Wystawienie propozycji ocen rocznych z przedmiotów i ocen zachowania

28 maja (czwartek) godz.

16:30- kl. I-III

17:30- kl. IV-VIII

Wywiadówka – przedstawienie rodzicom propozycji ocen rocznych z przedmiotów i ocen zachowania

Do 15 czerwca (poniedz.) godz. 14:30

Ostateczne wystawienie ocen rocznych z przedmiotów i oceny zachowania

16 czerwca (wtorek)

Komisja wyboru Absolwenta, Osobowości i Sportowca Roku. 

19 czerwca ( piątek)

Apel podsumowujący pracę w II semestrze

 

18 czerwca (czwartek)

Podania do dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy .

19 czerwca (piątek)

Odbiór przez uczniów zagadnień na egzamin poprawkowy w gabinecie wicedyrektora ds. dydaktycznych w godz. 12.00-13.00

26 czerwca (piątek) godz. 9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020